Perusterveydenhuollon tutkijakoulutus ja tutkimusprojektit

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö tekee tutkimusta ja kliinisen hoidon kehittämistä sekä järjestää tutkijakoulutusta yhteistyössä Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa. 

Tutkimusprojektit

Perusterveydenhuollon yksikkö tekee, ohjaa, hallinnoi ja koordinoi perusterveydenhuollossa tapahtuvia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. HUS tekee Yliopiston kanssa yhteistyössä useita eri tutkimuksia, jotka löytyvät alla mainittujen tutkijoitten TUHAT-sivuilta.

Vanhemmat tutkijat

HUS Perusterveydenhuollon tutkijat antavat ohjausta perusterveydenhuollossa tapahtuvalle tutkimustyölle ja sitä tekeville ammattilaisille. Seuraavat vanhemmat tutkijat antavat ohjausta perusterveydenhuollon tutkijoille ja tukevat väitöskirjan tekijöitä:

Professori Johan Eriksson​  

Professori Kaisu Pitkälä  

Dos Arja Helin-Salmivaara 

LT Merja Laine 

Dos Helena Liira 

Dos Merja Suominen 

FT Niko Wasenius

Tutkijakoulutus

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa tutkijakoulutusta. 

​​​​​