Järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain 34§:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava valtuustokausittain yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, mikä perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin sekä palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma hyväksytetään sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (34§, 3. momentti).
 
Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Suunnitelmassa tarkastellaan sote-palveluiden nykytilaa, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä ja terveydenhuollon tavoitteita ja toimenpiteitä.
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat koostuvat sairaanhoitoaluekohtaisista liitteistä sekä yhteenvedosta. Aluekohtaiset suunnitelmat ovat seuraavat: HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelma, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, Lohjan sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sekä Länsi-Uudenmaan kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. 

HUS-sairaanhoitoalueiden terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (2018–2020) on käsitelty HUSin hallituksessa ja valtuustossa.
 
Lisätietoja:
 
​​​​​​​​​​​​