Perusterveydenhuollon kehittäminen

Yksikön kehittämistehtävänä on perusterveydenhuollon vahvistaminen, yhteistyön edistäminen ja kehittämisen tukeminen. 

Järjestämme alueella perusterveydenhuollon sote-ammattilaisille suunnattuja kehittämisvalmennuksia, koordinoimme alueen järjestämissuunnitelmien laatimista sekä edistämme kehittämistä tukevien verkostojen toimintaa. Toimimme asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä ja edistämme osaltamme hoitoketjutyöskentelyä. Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Kehittämistoiminnassamme tulevat esiin asiakaslähtöisten palvelujärjestelmien edistäminen, sote-integraatiota tukevan kehittämisosaamisen vahvistaminen sekä verkostotyöskentelyn tukeminen.

Olemme mukana kehittämässä uusia digitaalisia ratkaisuja ja edistämässä reaaliaikaisen etäkonsultaation pilotointia ja käyttöönottoa. Edistämme toiminnallamme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä soveltuvin osin sosiaalihuollon välistä yhteistyötä.

 

REK - reaaliaikainen etäkonsultaatio

Järjestämissuunnitelma

Hoitoketjut

Sote-uudistus​