Suun terveydenhuollon verkosto


Suun terveydenhuollon johtajaverkosto on HUS-alueen kuntien suun terveydenhuollon johdon yhteinen verkosto, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa käsittelemään suun terveydenhuollon ajankohtaisia asioita. Kokouksessa ovat edustettuina kuntien, HUS:n, Avin ja Uusimaa2019-hankkeen edustajia. Kokouksiin pyydetään alustajia esimerkiksi ministeriöistä ja Kuntaliitosta. 
 
HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö toimii kokousten teknisenä järjestäjänä ja puheenjohtajien apuna kokousten valmistelussa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimii Sebastian Kaste.
 
Kokouksissa:

  • Voidaan käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä.
  • Voidaan tarvittaessa antaa lausuntoja ja tuoda esille suun terveydenhuollon kannalta tärkeitä asioita.
  • Voidaan valmistella terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteistyökysymyksiä, esimerkiksi erikoishammaslääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa/ perustasolla tai vaativien/ perussairaiden potilaiden hammashoidon järjestämisen yhteistyökysymyksiä.
  • Edellä olevien kysymysten käsittelyssä voidaan käyttää hyväksi esim. kuntien hyvien käytäntöjen esittelyä.