Kansanterveystyönjohtajat-verkosto

Kokouksissa voidaan käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä, ja niihin voidaan pyytää alustajia esim. ministeriöstä, aluehallintovirastosta, kunnista ja Kuntaliitosta. Kansanterveystyön johtajaverkoston puheenjohtajana toimii Kaija Hannula.​

  • Ryhmä toimii kansanterveystyön johtajien vertaisryhmänä.
  • Kokous voi tarvittaessa antaa lausuntoja ja tuoda esille laaja-alaisesti toimintaa koskevia ajankohtaisia asioita.
  • Kokouksissa voidaan omalta osalta valmistella terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteistyökysymyksiä.
  • Kokouksissa kuullaan perusterveydenhuollon terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja yleislääketieteeseen liittyviä asioita.
  • HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö toimii kokousten teknisenä järjestäjänä ja puheenjohtajien apuna kokousten valmistelussa.