Tupakoimattomuus

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa

Tupakka on merkittävä sairauksien aiheuttaja.  Lopettamisen myönteiset vaikutukset alkavat jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Tupakoimattomuus helpottaa myös monien sairauksien hoitoa ja lisää paranemistuloksia. Lisätietoa tupakoinnin vaikutuksesta terveyteen ja itsehoito-ohjeita lopettamiseen löytyy Terveyskylä.fi​ -verkkopalvelun taloista. 

Tupakkariippuvuus on tupakoinnin aiheuttama fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostama oireyhtymä. Nikotiini on tärkein tupakkatuotteen riippuvuutta aiheuttava aine. Lääkärin toteuttama tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä keskustelu ja muiden terveydenhuollon ammattilaisen antama vieroitusohjaus on tehokasta. Motivoivalla haastattelulla​ voidaan lisätä halukkuutta elintapamuutokseen. Oppaat, lehtiset, sähköiset- ja puhelinpalvelut sekä ryhmäohjaus tukevat yksilöohjausta. Opastusta tupakasta vieroitukseen ja korvaushoidoista saa myös apteekeista.

Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamalli (TupLei)

Tupakoimattomuus vähentää leikkauskomplikaatioita ja nopeuttaa toipumista. Tupakasta vieroitus tulisi tapahtua vähintään 1-2 kk ennen kiireetöntä leikkausta ja tupakoimattomuuden jatkua vähintään kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. Terveydenhuollon yhteisessä TupLei -toimintamallissa tunnistetaan potilaan leikkausriskit ja tuetaan tupakasta vieroituksessa systemaattisesti kaikissa hoitopolun vaiheissa. Terveyskylä.fi verkkopalvelusta​ löytyy tietoa, miksi tupakoinnin lopettaminen on tärkeää ennen leikkausta sekä digitaalinen omahoito-ohjelma (Omapolku) tupakasta vieroittautumisen tueksi.

HUS on Savuton sairaala  

Terveydenhuollon organisaatioiden terveydenedistämisstrategian keskeinen osa on tupakkatuotteiden käytön ehkäisy ja riippuvuuden hoito. Savuton Sairaala -toiminnan tarkoituksena on tarjota potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille savuton, terveellisempi ja viihtyisämpi hoito-, työ-, vierailuympäristö sekä auttaa tupakoivia potilaita ja henkilökuntaa lopettamaan tupakointi. Tietoa savuttoman sairaalan toteuttamiseksi löytyy Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n (STESO) internet-sivuilta.

 
​​​​​​​​​​​