Tapaturmat

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa loukkaantumisen tai menehtymisen. Tapaturmien ehkäisytyötä tehdään kohdentaen se koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin, liikennetapaturmiin tai työtapaturmiin. 

Valtaosa tapaturmista tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla. Näiden tapaturmien ehkäisyssä kansalaisten oman vastuun ja tietoisuuden lisääminen, asuin- ja elinympäristön rakentaminen turvalliseksi ja tuoteturvallisuuden varmistaminen ovat keskiössä. Yksilöiden turvallisuustaidot ja hyvä toimintakyky korostuvat tapaturmien ehkäisyssä.

Tapaturmatyypeistä ja tapaturmien ehkäisystä koti- ja vapaa-ajalla on luettavissa lisää täältä: Kotitapaturma.fi​ (SPR)

​​ ​​​​

 

 Lisätietoa

 
Kotitapaturmat 
(Kotitapaturma.fi) 

Kodin turvaopas 
(Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) 

Tapaturmien ehkäisy​ 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)