Päihteet

Alkoholi

Juomatapa vaikuttaa terveyteen

Alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia terveysriskejä on hyvä arvioida säännöllisesti. Alkoholin ongelmakäyttö voi vaurioittaa lähes jokaista elintä ja aiheuttaa psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Tietoa alkoholin terveysvaikutuksista eri sairauksissa ja apuvälineitä käytön itsearviointiin löytyy Terveyskylä-verkkopalvelun taloista.

Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa on terveydenhuollolla keskeinen asema. Kaikissa hoitopaikoissa aktiivinen ote alkoholiongelman ehkäisyyn tukee potilaan itsearviointia ja mahdollista tarvittavaa elämäntapamuutosta. Haastattelun avulla saadaan tietoa sekä alkoholin käytön luonteesta että muutosvalmiudesta. Apuvälineenä toimivilla strukturoiduilla kyselyillä voidaan kerätä lisätietoa. Kliininen tutkimus ja laboratoriokokeet toimivat haastattelun lisänä tilanteen kartoittamisessa. Lyhytneuvonta​ (mini-interventio) on vaikuttava hoitomuoto alkoholin riskikäytössä ennen riippuvuuden kehittymistä. Sen tarkoituksena suhteuttaa neuvonta yksilöllisesti ja vähentää alkoholin liiallista kulutusta. 

Leikkaukseen?

Leikkauskelpoisuuteen ja mahdolliseen leikkausta edeltävän hoidon tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät, myös alkoholinkäyttö. Alkoholin liikakäyttö lisää leikkaukseen liittyvien komplikaatioiden vaaraa. Useimmat alkoholinkäytön aiheuttamat muutokset korjaantuvat kokonaan tai osittain jo 1–2 kuukauden alkoholittoman jakson aikana. Siksi pidättäytymistä alkoholista suositellaan hyvissä ajoin ennen kiireetöntä leikkausta. Terveyskylä-verkkopalvelusta löytyy tietoa, miten vähentää elintavoilla leikkaukseen liittyviä riskejä. 

Huumeet

Huumeriippuvuus aiheuttaa riskejä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Ennakkoluuloton, neutraali ja tuomitsematon ote huumeongelman hoidossa ja käyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä on tarpeellinen. Avoin ja luottamuksellinen hoitosuhde on keskeinen työkalu huumeongelman toteamisessa. Kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville tulee tarjota psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta ainekohtaisen hoidon kanssa. 

Lähde ja lisätietoa: Huumeongelmaisen hoito (Käypä hoito -suositus) 

Tietoa, testejä ja oppaita: Päihdelinkki.fi 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Lisätietoa

 

Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista  
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Alkoholiongelmaisen hoito 
(Käypä hoito -suositus)

Alkoholiongelmaisen hoito - Käypä hoito
-potilasversio 

(Terveyskirjasto)​

Alkoholi​ 
(Päihdelinkki)

Testit ja laskurit - alkoholi 
(Päihdelinkki)


Leikkaukseen? Alkoholin käytön huomiointi

Leikkaukseen valmistautuminen 
(Käypä hoito
-potilasversio)

Hyödyllistä tietoa

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​
(Sosiaali- ja terveysministeriö)