Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on osa terveyttä

Mielen hyvinvointi on elämänhallintaa, itseluottamusta, elinvoimaisuutta ja henkistä vastustuskykyä. Tunnetasolla se on hyvinvoinnin kokemista. Sen tunnusmerkkejä ovat hyvä toimintakyky ja kyky luoda ihmissuhteita. Hyvä mielenterveys mahdollistaa elämänilon ja toivon ja tukee arjessa jaksamista. Hyvän mielenterveyden avulla kestämme vastoinkäymisiä ja selviydymme niistä.
 
Mielenterveyttä voi edistää elintapavalinnoilla kuten riittävällä unella, päihteiden kohtuukäytöllä, monipuolisella ruokavaliolla ja liikunnalla. Mielen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa sosiaalisten taustatekijöiden kautta esimerkiksi edistämällä mielenterveyttä työpaikoilla ja koulussa. Myös elinympäristöllä on merkitystä mielenterveyden ylläpitämisessä ja suojelemisessa. Kuntien tehtävä on integroida mielenterveyden tukitoimet kaikkeen toimintaan.

Mielenterveys on muuttuva ominaisuus ja muovautuu koko elämän ajan yksilöllisten tekijöiden ja olosuhteiden vuorovaikutuksesta. Mielen hyvinvointia voi tukea ja edistää itse ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen avulla. Mielenterveystalo.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa ja tarjoaa tietoa sekä työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi. 
 

Uni

Unen tarve on yksilöllistä

Riittävän pitkä ja hyvälaatuinen uni on yksi hyvinvointimme peruspilareista. Unella on tehtävä aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä. Unen aikana muistiin ja oppimiseen liittyvät hermosolut prosessoituvat.

Unettomuus ilmenee vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Se aiheuttaa päiväväsymystä ja altistaa masennus- ja ahdistushäiriöille. Univaje syntyy kun ihminen nukkuu vähemmän kuin unentarve edellyttää. Se vaikuttaa aineenvaihduntamuutoksiin ja altistaa lihomiselle. Tilapäisen unettomuuden syyt ovat ohimeneviä ja tilapäisiä. Pitkäaikaisen unettomuuden taustalla voi olla esimerkiksi jatkuva stressaava elämäntilanne tai sairaus.

Hyvän unen edistämiseksi tehtävät toimenpiteet auttavat nukkumaan. Unettomuutta voi hoitaa monilla itsehoitokeinoilla​. Pidempiaikaisen unettomuuden syyt​ ja hoito on tärkeä selvittää terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Liian vähäinen uni vaarantaa hyvinvoinnin ja altistaa sairauksille.​

​​​
 

 

 

Mielen hyvinvointi 
-tietoa

Mielenterveyden edistäminen​ 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Elintavat ja mielenterveys​(Mielenterveystalo.fi)

Mielen hyvinvoinnin edistäminen osaksi kunnan strategiaa​ 
(Solin P., Appelqvist-Schmidlechner K., Nordling E. & Tamminen N. 2018)

Unitietoa

Ohjeita hyvään uneen​ 
(
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Unettomuus​ 
(Käypä hoito 
-suositus)