Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyttä edistetään monitasoisella toiminnalla, joka kohdistuu yksilöön, väestöön, yhteisöön ja elinympäristöön. Tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen. Mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ovat myös tärkeitä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä. Vastuu valinnoista on jokaisella itsellään, mutta sen lisäksi tarvitaan tietoa ja moniammatillista tukea. 

Näille sivuille on koottu tietoa keskeisimmistä elintavoista, mielen hyvinvoinnista ja tapaturmien ehkäisystä terveyden edistämistyön tueksi. 

Paljon hyödyllistä tietoa löytyy Terveyskylästä.​​​