Hyvinvointijohtaminen

Kunnassa hyvinvointijohtamisen ytimenä voi pitää kuntalain 1§:ää, jossa kunnan tehtäväksi määritellään asukkaiden hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen sekä palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tätä tukee terveydenhuoltolaki, joka konkretisoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kunnallisen päätöksenteon suhteen. Tämä näkyy mm. siinä, että laki velvoittaa huomioimaan päätösten vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin ja laatimaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kaiken kaikkiaan hyvinvointia ei nähdä yksittäisenä saarekkeena yhden toimialan toteuttamana kuntakentässä, vaan koko kunnan palvelukokonaisuutta ohjaavana kaikkien yhteisenä arvona.

Meneillään oleva sote-uudistus tulee haastamaan toimintamallit kunnissa myös tältä osin. Alla on yksi esimerkki terveyden ja hyvinvoinnin johtamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen rakenne