Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on terveydenhuollon sekä kunnan toiminnan tasoilla tapahtuvaa toimintaa, jolla yhteistyössä lisätään väestön ja ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa hyvinvointia ja terveydentilaa. Palvelujärjestelmässä se integroituu laajasti palvelutoimintaan, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Terveyden edistämisen toimenpitein tuetaan yksilöiden ja heidän omaistensa sitoutumista omahoitoon ja omaa hyvinvointia palvelevien valintojen tekemiseen. Toiminnalla lisätään myös palveluiden vaikuttavuutta ja laatua.

HUSin toiminta terveyden edistämisen asiantuntijatahona ja alueellisena koordinoijana perustuu Terveydenhuoltolakiin (1326/2010)​, jossa velvoitetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää alueelliseen terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen sekä asiantuntemuksen tarjoamiseen kunnille. 

HUS kuuluu Maailman terveysjärjestön (WHO) perustaman kansainvälisen Terveyttä edistävien sairaaloiden -verkostoon (Health Promoting Hospitals, HPH). Verkoston tarkoituksena on kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sisällyttämään systemaattinen terveyden edistämisen näkökulma päivittäiseen toimintakulttuuriin ja tehokkaaseen parantavaan hoitoon.


​​​