VESOTE-hanke

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti


VESOTE on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017-18).

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

VESOTE-hankkeen tavoitteet
 

  • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
  • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
  • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
  • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
  • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa


Valtakunnallisesta VESOTE-hankkeesta lisää http://www.ukkinstituutti.fi/vesote


HUS - VESOTE-hanke


HUS:n VESOTE-hankkeessa on mukana 10 alueen kuntaa, HUSn Lisääntymislääketieteen yksikkö, HUSn Kipuklinikka sekä joukko hoivapalvelujen tuottajia. Tavoitteena on, että kukin mukana oleva organisaatio kehittää omaa elintapaohjauksen toimintaansa hyödyntäen hankkeessa esiin nostettavia hyviä käytänteitä. Tärkeässä roolissa on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeessa tarjotaan sekä verkko- että lähikoulutuksia unen, ravitsemuksen ja liikunnan elintapaohjauksen osaamisen edistämiseksi. Koulutukset sisältävät joukon työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla potilaiden ja asiakkaiden elintapaohjaus voidaan toteuttaa aikaisempaa vaikuttavammin.

Hankkeen tapahtumat julkaistaan kohdassa ”ajankohtaista”.


Lisätietoja: hankesuunnittelija Henna Hämäläinen, HUS.

 


 

​​​​​