Hakuohje

​​​

Vuonna 2021 alkavat jaksot


Jaksot on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille. 

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto koordinoivat jaksoja.

Tarkistamme hakijoiden opinto-oikeuden voimassaolon.

Hakuaika on 31.8.-14.9.2020. Hakuajan ulkopuolella tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee täyttää hakulomake sekä HUSin rekrytointijärjestelmässä että Webropol-palvelussa. HUSin rekrytointijärjestelmän työnumero ja Webropol-palvelun internetosoite julkaistaan hakuajan alkaessa.


HAKUOHJE (pdf)Kuka voi hakea

​​
Kaikkien yliopistojen yleislääketieteeseen erikoistuvat voivat hakea jaksoja, mutta haussa etusijalla ovat ne, joilla on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston opinto-oikeus tarkistetaan opintorekisteristä. Muiden yliopistojen erikoistuvien tulee toimittaa kopio yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudesta.

HUOM! Hakijan tulee olla suorittanut terveyskeskusjaksoja yhteensä vähintään 9 kuukautta.

Haettavia jaksoja voi saada kussakin haussa vain yhden. Yhteensä erikoistumisen aikana jaksoja voi saada kaksi. Jos jollekin jaksolle ei ole hakijoita, voidaan jaksolle valita hakija, joka on saanut tätä kautta jo kaksi jaksoa. Kielitaito


Jaksoille valittavilta vaaditaan HUSin kielitaitoluokan II tai IIA mukainen kielitaito

Kielitaitoluokka II
Vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaitoluokka IIA
Vaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakijan, jonka äidinkieli on suomi tai ruotsi, ja joka on suorittanut LL-tutkinnon Suomessa, ei tarvitse esittää kielitodistuksia. Muissa tapauksissa kielitaito osoitetaan kielitutkintolautakunnan jäsenen tai apujäsenen antamalla todistuksella. Lisäksi kielitaidon voi osoittaa seuraavilla opinnoilla:

Hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa osoittavat opinnot:
  • ​kyseisellä kielellä hankittu koulusivistys
  • ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty arvosana kyseisen kielen äidinkielen kokeessa
  • ylioppilastutkinto, jossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa vähintään arvosana magna cum laude approbatur
  • kyseisellä kielellä suoritettu korkeakoulun kypsyysnäyte
  • korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä
  • korkeakoulussa suomen tai ruotsin kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon opinnot tai arvosana cum laude approbatur.

Tyydyttävää suullista ja kirjallista kielitaitoa osoittavat opinnot:
  • ​korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai suullisen ja kirjallisen taidon kielikoe arvosanalla tyydyttävä
  • korkeakoulussa suomen tai ruotsin kielessä tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 15 opintoviikon opinnot tai arvosana approbatur.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tarvitsevat todistuksen molemmista kielistä (suomi ja ruotsi). Hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi, mutta jotka eivät ole suorittaneet LL-tutkintoa Suomessa, tarvitsevat todistuksen toisesta kotimaisesta kielestä.

Jos kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole tai jos erityisen painavat syyt niin vaativat, voi virkaan tai tehtävään ottava tehdä päätöksen erivapaudesta tai lievennyksestä kielitaitovaatimukseen.

Kopio kielitaitotodistuksesta tai sitä osoittavista opinnoista liitetään hakemukseen pdf-muodossa.
 

Lisätietoa valtionhallinnon kielitutkintojen suorittamisesta 
(kohta "Hyvää ja tyydyttävää taitoa osoittavat tutkinnot")Hakemuksessa kysyttävät tiedot


Hakemuksessa kysyttävät tiedot ja tarvittavat liitteet on lueteltu hakuohje-dokumentissa​.


Valinnat


Hakijat asetetaan pistejärjestykseen HUSin perusterveydenhuollon yksikössä hakuajan päätyttyä. Hakija saa pisteitä suoritetun erikoistumiskoulutuksen mukaisesti. Jos hakijat ovat tasapisteissä, terveyskeskusjaksojen määrä ratkaisee järjestyksen.
 
Ehdotukset jaksoille valittavista henkilöistä (hakijan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja CV) toimitetaan vastaanottavan klinikan/erikoisalan yhteyshenkilölle, joka voi pyytää hakijan haastatteluun. Vastaanottava klinikka/erikoisala tekee päätöksen valittavista henkilöistä ja laatii heille virkamääräyksen.
 
HUSin perusterveydenhuollon yksikkö lähettää vahvistuksen valituille sähköpostitse ja tekstiviestitse. Jakso tulee vastaanottaa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa. Vahvistus on sitova.

Vastaanottamalla jakson, hakija hyväksyy, että hänen nimensä, henkilötunnuksensa ja tieto hänen vastaanottamastaan jaksosta tallennetaan HUSin perusterveydenhuollon yksikköön. Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen.Yhteyshenkilöt


Hakuprosessi:
Erikoissuunnittelija Maija Hartikainen
Koulutusylilääkäri Arja Helin-Salmivaara

Jaksojen sisällöt:
Ko. jakson vastuu​henkilö

HUS Akuutin päivystys (kuuluu osaan jaksoista):
Osastonylilääkäri Emil Heinäaho

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus:
Vastuuhenkilö Lena Thorn​
​​​​​​