Hakuohje

HUOM! Tämä hakuohje koskee vuonna 2020 alkavia jaksoja. Vuonna 2021 alkavien jaksojen hakuohje päivitetään tälle sivulle myöhemmin.Kuka voi hakea

​​
Kaikkien viiden yliopiston yleislääketieteeseen erikoistuvat voivat hakea jaksoja. Helsingin yliopiston erikoistuvien yleislääketieteen opinto-oikeus tarkistetaan opintorekisteristä. Muiden yliopistojen erikoistuvien tulee toimittaa kopio yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudesta pdf-muodossa hakulomakkeen yhteydessä.

Haussa etusijalla ovat ne erikoistujat, jotka ovat suorittaneet yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen jaksoja yhteensä vähintään 24 kuukautta. HUOM! Hakijan tulee olla suorittanut terveyskeskusjaksoja yhteensä vähintään 9 kuukautta.

Hakijat asetetaan järjestykseen erikoistumisen vaiheen mukaisesti. Jos hakijat ovat tasapisteissä, suoritettujen terveyskeskusjaksojen määrä ratkaisee järjestyksen.

HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston välittämiä jaksoja voi saada kussakin haussa vain yhden. Yhteensä jaksoja voi saada yhteensä kaksi. Jos jollekin jaksolle ei ole hakijoita, voidaan siinä tapauksessa valita tehtävään myös hakija, joka on saanut tätä kautta jo kaksi jaksoa.


Kielitaito


Jaksoille valittavilta vaaditaan HUSin kielitaitoluokan II tai IIA mukainen kielitaito

Kielitaitoluokka II
Vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaitoluokka IIA
Vaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito osoitetaan kielitutkintolautakunnan jäsenen tai apujäsenen antamalla todistuksella tai ylempään korkeakoulututkintotodistukseen merkityllä kypsyysnäytteen ja toisen kotimaisen kielen kokeen suorittamisella. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tarvitsevat todistuksen molemmista kielistä (suomi ja ruotsi). Hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi, mutta joiden LL-tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tarvitsevat todistuksen toisesta kotimaisesta kielestä.

Jos kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole tai jos erityisen painavat syyt niin vaativat, voi virkaan tai tehtävään ottava tehdä päätöksen erivapaudesta tai lievennyksestä kielitaitovaatimukseen.

Kopio kielitaitotodistuksesta liitetään hakemukseen pdf-muodossa. 
Hakemuksessa kysyttävät tiedot


Hakemuksessa kysyttävät tiedot ja tarvittavat liitteet on lueteltu hakuohje-dokumentissa.


Valinnat


Hakijat asetetaan pistejärjestykseen HUSin perusterveydenhuollon yksikössä hakuajan päätyttyä. Ehdotukset jaksoille valittavista henkilöistä toimitetaan vastaanottavaan klinikkaan/erikoisalalle, joka tekee lopullisen päätöksen valittavista henkilöistä ja laatii heille virkamääräyksen. Vastaanottava klinikka/erikoisala voi halutessaan haastatella jaksolle ehdolla olevan henkilön ennen päätöstä jaksolle ottamisesta.

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö lähettää vahvistuksen valituille sähköpostitse ja tekstiviestitse. Jakso tulee vastaanottaa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa. Vahvistus on sitova.

Vastaanottamalla jakson, hakija hyväksyy, että hänen nimensä, henkilötunnuksensa ja tieto hänen vastaanottamastaan jaksosta tallennetaan HUSin perusterveydenhuollon yksikköön. Lisäksi hänen nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa toimitetaan vastaanottavan klinikan/koulutuspaikan yhteyshenkilölle. Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen.


Yhteyshenkilöt


Hakuprosessi:
Erikoissuunnittelija Maija Hartikainen
Koulutusylilääkäri Arja Helin-Salmivaara

Jaksojen sisällöt:

HUS Akuutin päivystys (kuuluu osaan jaksoista):
Osastonylilääkäri Emil Heinäaho

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus:
Vastuuhenkilö Lena Thorn​
​​​​​​