Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen jaksot Hyksin sairaanhoitoalueella

​Hyksin sairaanhoitoalueelle on perustettu uusia yleislääketieteen erikoistumiseen tarkoitettuja vakansseja. Tällä halutaan tukea perustason ja erityistason yhteistyötä sekä yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen suorittamista.

HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi yhdessä Helsingin yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa vakanssien käyttöä.

Helsingin ja Espoon erikoistuvien käytössä on ollut 1990-luvulta vakansseja lastentaudeilla, naistentaudeilla ja kirurgialla. Näiden jaksojen koordinointi siirtyy vuoden 2019 jaksoista alkaen HUS:n perusterveydenhuollon yksikölle. Jaksot ovat jatkossa haettavissa samoilla edellytyksillä kuin uusien vakanssien jaksot.​​​

 

Sivun kuva: Marita Räsänen​​