Alueellinen hyvinvointikertomus verkostoseminaari 7.2.2017

​Esitysmateriaalit 7.2.2017 

 
Alueellinen hyvinvointikertomus
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM
 
Alueellinen hyvinvointikertomus – terveyden ja hyvinvoinnin onnistumiset ja haasteet
Sinikka Bots, ylilääkäri, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Timo Ståhl, johtava asiantuntija, THL

Alueiden onnistuneita toimintamalleja

Savuton Helsinki -ohjelman 2007–2015 toimeenpano yhteistyössä kaupungin hallintokuntien ja järjestöjen kanssa
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki