Tietokonetomografiatutkimukset

 

 Ohjeet tutkimuksiin lähettäville yksiköille

 
 

 Potilasohjeet