Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

HUS Apteekki

Olemme Suomen suurin sairaala-apteekki. Tarjoamme asiakkaidemme ja potilaidemme parhaaksi lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluita, valvomme lääkelainsäädännön noudattamista sekä vastaamme HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden lääkevarautumisesta.

Teemme yhteistyötä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, HUSin yhteistyöalueiden, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

HUS Apteekin lääketoimitus, varastointiautomaatti

Asiakaspalvelu

Olemme asiakkaidemme tavoitettavissa vastaten mm. lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä ja kehitämme toimintaa saamamme asiakaspalautteen pohjalta. Turvaamme sairaaloiden ja laitosten lääkkeiden saatavuuden varallaolotoiminnalla myös silloin kun apteekkimme on kiinni.

Lääkehankinnat ja -valikoima

Kilpailutamme lääkkeet ja niihin rinnastettavat tuotteet asiakkaidemme tarpeisiin ja laadimme lääkevalikoimat yhteistyössä asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa. Ohjaamme lääkekäyttöä ja raportoimme asiakkaillemme lääkekustannuksista.

Turvaamme lääkkeiden saatavuutta hankkimalla erityisluvallisia lääkkeitä ja tuomalla itse maahan lääkkeitä. Varmistamme lääkkeiden toimitusvaiheessa valmisteiden lääkevalikoiman ja tarkoituksenmukaisuuden.

Tuotanto

Toimitamme sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhoidon asiakkaillemme lääkkeet automaatiota hyödyntäen. Puhdastiloissamme valmistamme lääkkeitä laajamittaisesti potilaidemme hoitoon ja tutkimukseen. Lääkevalmistuksellamme vastaamme potilaiden yksilöllisiin lääketarpeisiin, kun kaupallista lääkevalmistetta ei ole saatavana.

Samoin solunsalpaajavalmistuksemme valmistaa potilaskohtaiset lääkeannokset automaatiota hyödyntäen. Osaamistamme käytetään myös radioisotooppien aseptisessa valmistuksessa.

Tuotamme koneellisen annosjakelun palveluita perusterveydenhuollon asiakkaille, mikä lisää potilaidemme lääkitysturvallisuutta ja vähentää asiakkaidemme lääkehävikkiä.

Palvelut

Palveluihimme kuuluvat kliinisen farmasian palvelut, lääkeinformaatio, lääkelogistiset palvelut, kliiniset lääketutkimukset sekä avoapteekkipalvelu.

Kliinisen farmasian palveluihimme kuuluu mm. lääkityksen turvatarkastukset, lääkityksen ajantasaistaminen, lääkitysturvallisuusauditoinnit ja osastofarmasia. Palvelullamme olemme mukana varmistamassa lääkkeiden asianmukaista käsittelyä ja säilytystä. Lisäksi olemme mukana varmistamassa rationaalisen lääkehoidon toteutumista mm. tunnistaen ja ratkaisten potilaidemme lääkitysongelmia.

Lääkeinformaatioyksikkömme tuottaa asiakkaillemme lääkkeiden käsittelyyn ja käyttöön liittyvää ohjeistusta. Olemme mukana kliinisissä lääketutkimuksissa toimittamalla tutkimuslääkkeitä ja tarvittaessa valmistamalla niitä. Olemme tuoneet asiakkaillemme myös älylääkekaapit, joilla edistämme osastojen lääkkeiden hallintaa ja lääketurvallisuutta. Tuotamme infuusionestevaunujen täyttöpalvelua lääkelogistisena palveluna.

Toimitamme myös tartuntatautilääkkeet avoapteekin potilaille.

Aukioloajat ja yhteystiedotPalaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.