Hoitoketjut

Alueellisten hoitoketjujen tehtävänä on edistää hoidon sujuvuutta ja tehokkuutta silloin, kun potilas tarvitsee tietyn sairauden tai oireen hoidossa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja.

Läheskään kaikista sairauksista ei tarvita hoitoketjuja. Hoitoketjuja laaditaan useimmiten niistä sairauksista, jotka koskevat suuria potilasryhmiä. Tällaisia sairauksia voivat olla esimerkiksi astma, allergia, diabetes tai luukato.

Hoitoketjut kuvaavat terveyskeskuksen ja toisaalta erikoissairaanhoidon sairaalan työnjakoa potilaan hoitamisen eri vaiheissa. Hoitoketjussa saatetaan lisäksi kuvata esimerkiksi potilasjärjestön roolia lisätiedon antajana ja tukihenkilötoiminnan järjestäjänä tai sosiaalitoimen paikallista roolia kotiutumistilanteessa.

Hoitoketjussa ei anneta varsinaisia hoito-ohjeita, mutta tarvittaessa siinä voidaan viitata esimerkiksi valtakunnalliseen hoitosuositukseen. Hoitoketjut luodaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä, mikä takaa hoitoketjujen toimivuuden ja toteutumisen.

Jokainen HUS-tulosalue laatii omat alueelliset hoitoketjunsa yhteistyössä oman alueensa perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Alueet ovat Helsinki, Hyvinkää, Jorvi, Lohja, Länsi-Uusimaa, Peijas ja Porvoo. Hoitoketjujen pääkohdat saattavat kuitenkin olla yhteisiä koko kuntayhtymässä.

HUS-kuntayhtymän alueet ovat jo määritelleet useita kymmeniä hoitoketjuja. Hoitoketjuja kootaan vaiheittain internet-sivuille.