Lastenneurologian vastaanottojen tehtävät ja työnjako terveyskeskusten kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö on ”Yhtenäisissä kiireettömän hoidon perusteissa” linjannut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa tavallisimmissa lastenneurologisissa ongelmissa, joita ovat lasten epilepsia, lasten päänsärky ja lasten poikkeava kehitys. 

Perusterveydenhuollon (terveyskeskuksen) tehtäviksi on asetettu:

 • Kohtausoireiden ja epilepsiaan liittyvien oireiden tunnistaminen.
 • Migreenin ja jännityspäänsäryn diagnosoiminen, hoito ja ennaltaehkäisy.
 • Muiden päänsärkyjen tavallisten syiden tunnistaminen ja hoito tai hoitoon ohjaus (erityisesti psyykkiset stressitekijät - mm. koulukiusaaminen, oppimisongelmat ja perheen sisäiset stressitekijät) sekä erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito tarvittaessa
 • Erottaa ja tunnistaa hyvänlaatuiset normaalin kehityksen variaatiot ja lievät kehityspoikkeamat vaikeammista kehityshäiriöistä sekä aloittaa tukitoimet viipymättä, kun ongelma on kartoitettu perusterveydenhuollon moniammatillisessa työryhmässä

Erikoissairaanhoidon (lastenneurologian alueelliset vastaanotot) tehtäviksi on asetettu:

 • Kohtausoireiden diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, sekä hoidon aloitus, ohjaus, seuranta  ja lopetuksen suunnittelu.
 • Kallonsisäisten sairauksien aiheuttaman päänsäryn tutkimukset, hoito ja seuranta; vaativan migreenikohtauksen selvittely ja hoito; sekä toistuvan tai kroonisen päänsäryn syiden selvittelyssä mahdollisesti tarvittavat erikoistutkimukset.
 • Kehityspoikkeavuuksissa syyn selvittämiseen tarvittavat tutkimukset yksilöllisesti.
 • Vaikea-asteiset ja monialaiset vamma- tai sairauskokonaisuudet seurataan
  erikoissairaanhoidossa tai kehitysvammahuollossa
 • Vaikeusasteesta riippumatta tukitoimet toteutetaan valtaosin lapsen lähiympäristössä yhteistyössä päivähoidon, koulun ym. kanssa ja niiden järjestämisessäperusterveydenhuollon osuus on keskeinen.
 

 Lue lisää