Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Elinluovutustoiminnan ammattilaismateriaalia

Asiasanat:
  • elinluovutus
  • elinsiirto
  • elinsiirtokirurgia

Elinsiirrot ovat vakiintunutta ja kustannusvaikuttavaa hoitoa. Munuaissiirto on kustannustehokas ja inhimillinen hoito loppuvaiheen munuaissairauden hoidossa. Vaikean maksan, sydämen ja keuhkojen sairauksissa elinsiirto on ainoa mahdollinen henkeä pelastava hoito. Lisäksi voimme haiman ja suolen siirroilla kohentaa potilaan elämänlaatua ja helpottaa sairauden hoitoa.

Hoitohenkilöstöä leikkaussalissa.

Vastuu elinluovutustoiminnan valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta on HUSilla. Elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty meille. Elinluovutus- ja -siirtotoiminnan organisaatiot ovat toistaan täysin erillisiä HUSin toimintoja, kuten lakikin edellyttää. Elinluovutussairaaloina toimivat kaikki maamme keskussairaalat.

Elinsiirtoja rajoittaa edelleenkin pula siirrettävistä elimistä. Elinsiirtojoissa on jatkuvasti yli 500 potilasta, joista 5-10% kuolee, koska heille ei ole tarjolla soveltuvaa siirrännäistä.  Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevan kansallisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on, että kaikki potilaat, jotka sairautensa ja lääketieteellisen arvion perusteella hyötyvät elinsiirrosta, saavat hyvin toimivan siirteen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.

Elinluovutustoimintaa säätelevät sekä Suomen että Euroopan lait. Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan toiminnan läpinäkyvyys, väärinkäytösten ja taloudellisen hyödyn tavoittelemisen ehkäiseminen, elinten ja kudosten jäljitettävyys, laadukkaan ja tasavertaisen hoidon tarjoaminen, elinsiirteiden laatu ja turvallisuus sekä siirteiden saatavuuden takaaminen.

Elinluovutuksen esteitä ovat: 

  • aivokuoleman syy tai mekanismi on epäselvä
  • yli 85 vuoden ikä
  • positiivinen B-hepatiitti, HIV
  • viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä, paitsi ihon tyvisolusyöpä tai aivokasvain

Elinluovutukset pääosin aivokuolleilta luovuttajilta 

Suomessa suurin osa elinsiirroista tehdään aivokuolleilta vainajilta lahjaksi saaduilla elimillä. Ihminen on kuollut, kun kaikki hänen aivotoimintansa on pysyvästi loppunut, vaikka sydän vielä sykkisi. Aivokuoleman toteaa yleensä kaksi lääkäriä: neurokirurgi tai neurologi toteaa aivotoiminnan loppumisen ja teho-osastonlääkäri tai anestesialääkäri spontaanin hengitystoiminnan loppumisen.  

Lähtökohtana oletettu suostumus

Ennen elinten irrotusta omaisilta tiedustellaan vainajan elinaikaista kantaa elinluovutukseen.  Suomessa on käytössä ns. oletettu suostumus: mikäli vainaja ei ole elinaikanaan vastustanut elinluovutusta, voidaan hänen elimiään ja kudoksiaan irrottaa toisen ihmisen hoitoa varten. Näin pyritään kunnioittamaan vainajan tahtoa eikä omaisten tarvitse miettiä raskaalla surun hetkellä ylimääräisiä asioita.

Pyrimme ottamaan elinluovutuksen mahdollisuuden esille aina kriittisesti neurologisesti sairaan potilaan kohdalla, mikäli arvioimme, ettei potilaalla ole edellytyksiä toipua. Elinluovutuksen mahdollisuus on osa kuolevan potilaan elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa ja potilaan tahdon kunnioittamista. Kuoleman jälkeisellä elinluovutuksella voidaan auttaa toisen ihmisen sairauden tai vamman hoitoa ja pelastaa ihmishenkiä.

Ohjeet & lomakkeet

Saatekirje elinluovuttajan hoito-ohjeeseen 2021 (pdf 124.04 KB) (opens in new window, links to another website) Kansalliset ohjeet elinluovuttajan hoidosta 2021 (pdf 760.37 KB) (opens in new window, links to another website) Kansalliset ohjeet: Lapsi elinluovuttajana 2021 (pdf 680.14 KB) (opens in new window, links to another website) Imeväisen ja lapsen aivokuoleman toteaminen, 26.8.2020 (pdf 272.99 KB) (opens in new window, links to another website) HUS 10-2986 elinirrotuspoytakirja 26.01.2021 (pdf 335.58 KB) (opens in new window, links to another website) Kansallinen Donorhoitajan muistilista 052019 (pdf 169.93 KB) (opens in new window, links to another website) OPAS Kuoleman toteaminen ja omaisten kohtaaminen (pdf 355.3 KB) (opens in new window, links to another website) Elinluovutus verenkierron pysähtymisen jälkeen perusteet toiminnan aloittamiselle ja johdanto 30.9.2020 (pdf 332.73 KB) (opens in new window, links to another website) Munuaissiirto ja haimansiirto-opas 2016 (pdf 415.54 KB) (opens in new window, links to another website) Munuaisiirto, luovuttajan seuranta (pdf 329.27 KB) (opens in new window, links to another website) Ensi-ilmoitus munuaissiirtoon ja haimansiirtoon (pdf 124.37 KB) (opens in new window, links to another website) Elinluovutus verenkierron pysähtymisen jälkeen, step-by-step ohje, pilotointi ja munuaisten irrotus (pdf 288.66 KB) (opens in new window, links to another website) Maksansiirtoevaluaatioiden tarkistuslista (pdf 453.74 KB) (opens in new window, links to another website) Elinsiirtopotilaiden rokotussuositus (pdf 159.7 KB) (opens in new window, links to another website)

Toimipisteet

Elinsiirtotoimisto

Koordinoimme kaikki elinluovutukset ja elinsiirrot luovuttajasairaalan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

Services for patient care
Elinsiirrot ja elinluovutus