Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

COVID-19 näytteenottoon ohjauksen ja seurannan ohjelmistopalvelu Haavi

HUS-alueen kunnille suunnatun ohjelmistopalvelu HAAVIn ammattilaisille tarkoitetut osat ovat näytteenottobotti ja siihen liitetty drive-in-ajanvaraus palvelunumeroissa työskenteleville sekä tartuntojen seurannan ja jäljityksen ohjelmisto tartuntatautiyksiköiden ammattilaisille.

Ohjelmistopalvelu Haavi kokonaiskuva

COVID-19-näytteenottobotti ja siihen liitetty drive-in-ajanvaraus

HUSin alueen avoterveydenhuollon neuvonnassa ja vastaanotoilla työskentelevät ammattilaiset käyttävät palvelua haastatellessaan potilasta infektio-oireista.

Näytteenottokriteerien täyttyessä ammattilainen voi tehdä lähetteen ja varata potilaalle ajan Vihta-ajanvarausjärjestelmästä erikoissairaanhoidon ylläpitämään drive-in-näytteenottopisteeseen tai liikkuvaan näytteenottoon. 

Näytteenottobotin haastatteluosuuden voit myös ohittaa ja siirtyä suoraan näytteenoton ajanvaraukseen. 

Vaihtoehtoisesti asiakkaat voivat tehdä itsepalveluajanvarauksen Koronabotin kautta itselleen tai alle 16-vuotiaalle huollettavalleen.

Palvelu sopii käytettäväksi kaikenikäisen asiakkaiden ja potilaiden, myös lasten, näytteenottokriteerien arvioimiseen.

Kuntien infektioterveysasemien ja muiden vastaavien toivotaan käyttävän COVID-19-näytteenottobottia, vaikka näyte otettaisiinkin terveysasemalla. Tällöin näytteenoton tarpeen arviointiprosessi täytetään, mutta Vihta-ajanvarausjärjestelmä ohitetaan.

Näytteenottobotti hyödyttää epidemiaseurantaa, sillä tiedot kertyvät HUSin Epidemiologisen yksikön ja kuntien tartuntatautiyksiköiden yhteiseen tietokantaan, jonka avulla tartuntatautilain mukaisissa tehtävissä olevat ammattilaiset voivat seurata epidemiaa ja jäljittää altistuneita.

HUS Epidemiologisen yksikön asiantuntijat päivittävät näytteenottobottia ja sen päättelypuita säännöllisesti koronapandemian edetessä. Päivityksistä ja uusista versioista tiedotetaan palvelun käyttäjiä sekä kuntien tartuntatautiyksiköissä työskenteleviä.

Ohjelmistopalvelu HAAVIn kyselytunti perjantaisin​ 

Ohjelmistopalvelun ja sen kehittämiseen liittyvällä kyselytunnilla kerrotaan viimeisimmistä uusista ominaisuuksista ja lähiaikoina tiedossa olevista parannuksista, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti ohjelmiston käyttöön jo tutustuneille. Vaikka painopiste on Tartuntojen jäljityksen -osiossa, kerromme uusimmat kuulumiset myös näytteenoton ohjausbotista ja kansalaisen Koronabotista.

Tilaisuus on vapaamuotoinen, ja kuulijoiden kysymykset ja kehitysideat ovat tervetulleita! Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Tilaisuuksia pidetään perjantaisin klo 11.00 – 11.45, 11.12.2020 asti. Sen jälkeen tilaisuudet jatkuvat tammikuussa.

Ilmoitamme jatkosta myös ohjelmistopalvelun infokirjeissä.

Pääset mukaan oheisesta linkistä:

Join Microsoft Teams Meeting 

Miten organisaatiot saavat palvelut käyttöönsä?

Kunkin organisaation tulee pitää huolta oman henkilökuntansa informoimisesta sekä palvelun käyttöohjeiden noudattamisesta.

Koko ohjelmiston tukipalvelut

Yhteydenotot, sisältöasiat ja palvelupyynnöt: palvelubotti(a)hus.fi

Koronabotin avulla voit arvioida tarvetta käydä koronatestissä. Kun vastaa Koronabotin oireita ja altistumista arvioiviin kysymyksiin, voi varata ajan näytteenottopisteeseen. Ajanvaraus on käytössä Uudellamaalla, ei Helsingissä

Koronabotti ja drive-in-ajanvaraus kansalaisille (link to a different website)

Lisätietoja

Helsingin yliopistollinen sairaala HUS on tuottanut alueensa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uuden palvelun Tartuntatautilain 1227/2016 8 §:n velvoitteiden mukaisesti. Palvelun jatkuvasta päivittämisestä vastaavat HUS Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.​