Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

COVID-19-näytteenottoon ohjauksen ja seurannan ohjelmistopalvelu Haavi

Asiasanat:
  • COVID-19
  • korona
  • HAAVI

Ohjelmistopalvelu HAAVIn ammattilaisille tarkoitetut osat ovat näytteenottobotti ja siihen liitetty koronatestiajanvaraus HUS-alueen kuntien palvelunumeroissa työskenteleville sekä tartuntojen seurannan ja jäljityksen ohjelmisto tartuntatautiyksiköiden ammattilaisille. Haavi® on rekisteröity tavaramerkki.

Ohjelmistopalvelu Haavi kokonaiskuva

COVID-19-näytteenottobotti ja siihen liitetty drive-in-ajanvaraus

HUSin alueen avoterveydenhuollon neuvonnassa ja vastaanotoilla työskentelevät ammattilaiset käyttävät palvelua haastatellessaan potilasta infektio-oireista.

Näytteenottokriteerien täyttyessä ammattilainen voi tehdä lähetteen ja varata potilaalle ajan Vihta-ajanvarausjärjestelmästä erikoissairaanhoidon ylläpitämään drive-in-näytteenottopisteeseen tai liikkuvaan näytteenottoon. 

Näytteenottobotin haastatteluosuuden voit myös ohittaa ja siirtyä suoraan näytteenoton ajanvaraukseen. 

Palvelu sopii käytettäväksi kaikenikäisen asiakkaiden ja potilaiden, myös lasten, näytteenottokriteerien arvioimiseen.

Kuntien infektioterveysasemien ja muiden vastaavien toivotaan käyttävän COVID-19-näytteenottobottia, vaikka näyte otettaisiinkin terveysasemalla. Tällöin näytteenoton tarpeen arviointiprosessi täytetään, mutta Vihta-ajanvarausjärjestelmä ohitetaan.

Näytteenottobotti hyödyttää epidemiaseurantaa, sillä tiedot kertyvät HUSin Epidemiologisen yksikön ja kuntien tartuntatautiyksiköiden yhteiseen tietokantaan, jonka avulla tartuntatautilain mukaisissa tehtävissä olevat ammattilaiset voivat seurata epidemiaa ja jäljittää altistuneita.

HUS Epidemiologisen yksikön asiantuntijat päivittävät näytteenottobottia ja sen päättelypuita säännöllisesti koronapandemian edetessä. Päivityksistä ja uusista versioista tiedotetaan palvelun käyttäjiä sekä kuntien tartuntatautiyksiköissä työskenteleviä.

Ohjelmistopalvelu HAAVIin kuuluu palveluita myös asiakkaille: 

  • Asiakkaat voivat tehdä itsepalveluajanvarauksen koronatestiin  Koronabotin kautta itselleen tai alle 16-vuotiaalle huollettavalleen.
  • Asiakkaat voivat ladata Koronatietoni-palvelusta maksuttoman todistuksen HUSin tekemän koronatestin negatiivisesta tuloksesta. Englanninkielisen todistuksen voi tallentaa matkapuhelimeen tai tarvittaessa tulostaa. Palvelu toimii Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Ohjelmistopalvelu HAAVIn kyselytunti perjantaisin​ 

Ohjelmistopalvelun ja sen kehittämiseen liittyvällä kyselytunnilla kerrotaan viimeisimmistä uusista ominaisuuksista ja lähiaikoina tiedossa olevista parannuksista, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti ohjelmiston käyttöön jo tutustuneille. Vaikka painopiste on Tartuntojen jäljityksen osiossa, kerromme uusimmat kuulumiset myös näytteenottoon ohjausbotista ja kansalaisen Koronabotista.

Tilaisuus on vapaamuotoinen, ja kuulijoiden kysymykset ja kehitysideat ovat tervetulleita! Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Tilaisuuksia pidetään perjantaisin klo 11.00 – 11.45. 

Pääset mukaan oheisesta linkistä:

Join Microsoft Teams Meeting 

Miten organisaatiot saavat palvelut käyttöönsä?

Kunkin organisaation tulee pitää huolta oman henkilökuntansa informoimisesta sekä palvelun käyttöohjeiden noudattamisesta.

Koko ohjelmiston tukipalvelut

Yhteydenotot, sisältöasiat ja palvelupyynnöt: palvelubotti(a)hus.fi

Lisätietoja

Helsingin yliopistollinen sairaala HUS on tuottanut alueensa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uuden palvelun Tartuntatautilain 1227/2016 8 §:n velvoitteiden mukaisesti. Palvelun jatkuvasta päivittämisestä vastaavat HUS Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.​