Lisätietoa

Duodecim Terveyskirjasto

 
Duodecimin Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10.000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia. Terveyskirjaston lääkärikirjasta ja käypä hoito -ohjeista löytyy lisätietoa allergiasta ja muista sairauksista.
 

Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018

 
Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 pohjautuu laaja-alaiseen yhteistyöhön, jossa ovat mukana mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansanterveyslaitos, Allergia- ja Astmaliitto, Filha, Hengitysliitto Heli sekä monet muut toimijat.
 
Allergiaohjelma näkyy tulevina vuosina terveydenhuollon hoitokäytännöissä ja kansalaisten elämässä. Tarkoituksena on, että allergisten sairauksien esiintyvyyttä vähennetään edistämällä ja tukemalla terveyttä, parantamalla allergian diagnostiikkaa ja yhtenäistämällä hoitokäytäntöjä. Tarkoituksena on vähentää allergian aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia merkittävästi.
 

Moodi-lehti

 
Moodi on Labquality Groupin asiakaslehti, joka lä­he­te­tään lähes kaikkiin suo­ma­laisiin kliini­siin labora­to­rioihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjille. Levikki on noin 2300 kpl. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta