Kliinisfysiologiset tutkimukset

Käyntiosoite
Iho- ja allergiasairaala
Kliinisen fysiologian yksikkö, 2. kerros
Meilahdentie 2, Helsinki

Postiosoite
PL 160, 00029 HUS

Yhteydenotto
Ma–to klo 7.45–15.00 ja pe klo 7.45–14.00
Toimisto 09 471 86210
Faksi 09 471 86280

Osastosta vastaava hoitaja 040 6872291

Osastosta vastaava lääkäri 09 471 86217

Osastonhoitaja Pia Ralli pia.ralli@hus.fi

Allergiseen herkistymiseen liittyy usein astmaattisia oireita. Näitä selvitellään keuhkojen toimintakokeilla, joita tehdään kliinisen fysiologian yksikössä.

Tutkimusvalikoimaan kuuluvat mm:

  •  spirometriamittaukset 
  •  keuhkoputkien supistumisherkkyyden mittaukset 
  •  keuhkoputkien altistuskokeet allergeeneilla 
  •  keuhkoputkien astmaattisen tulehduksen mittaukset
  •  rasituskokeet 
  •  erikoismenetelmät pienten lasten keuhkojen toiminnan tutkimiseksi
     

Kliinisen fysiologian yksikön tehtävänä on vastata keuhkojen toimintakokeista ja muista kliinisfysiologisista mittauksista, joita tarvitaan astman ja laajemmin muidenkin keuhkosairauksien taudinmäärityksessä ja seurannassa.

Spirometriatutkimusten lisäksi astmaattisten oireiden selvittämiseksi tarvitaan usein myös keuhkoputkien supistumisherkkyyden mittauksia, jotka voidaan tehdä farmakologisilla altistuskokeilla, tai fyysisenä rasituskokeena. Varsinkin allergiseen astmaan liittyy usein keuhkoputkien tulehdus, jonka voimakkuutta voidaan arvioida helposti uloshengityksen typpioksidipitoisuutta määrittämällä. Työperäisen ammattiastman selvittämiseksi tehdään keuhkofunktion etäseurantoja ja keuhkoputkien altistuskokeita allergeeneilla.

Keuhkojen toimintakokeita voidaan tehdä kaikenikäisille potilaille. Esimerkkinä valtakunnallisesta erityisosaamisesta ovat imeväisikäisten ja pienten lasten keuhkojen toimintakokeet, joissa on tehty pitkäkestoista kehitystyötä. Yksikössä on myös erinomaiset valmiudet tutkia urheilijoiden astmaoireita.

Kaikki tutkimukset tehdään kansainvälisesti vakioiduilla menetelmillä, ja laadunvarmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuosittain tehdään yli 10.000 kliinisfysiologista tutkimusta.