Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Allergian erikoislaboratoriotutkimukset

Asiasanat:
 • allergia
 • Iho- ja allergiasairaala

Meilahden Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratoriomme palvelee koko maata harvinaisten allergioiden diagnostiikassa ja vaikeiden allergiareaktioiden eli anafylaksioiden selvittelyssä.

Allergeenilaboratoriomme palvelee koko maata harvinaisten allergioiden diagnostiikassa ja vaikeiden allergiareaktioiden eli anafylaksioiden selvittelyssä. Harvinaisten allergeenien osalta tarjoamme ainoana Suomessa räätälöityä immunospot- ja mikrosirututkimusta sekä basofiiliaktivaatio- ja ympäristöallergeenimäärityksiä. Yksikkö ylläpitää kansallista anafylaksiarekisteriä. Laboratoriolla on valtakunnallinen erityistehtävä allergeenivalmisteiden laatuseurannasta Suomessa. 

Seerumin allergeenispesifisen IgE:n mittaaminen

Mikrosiru

Mikrosiru on kaupallinen allergeenikomponentti-IgE-tutkimus, jonka avulla voidaan tutkia allergista herkistymistä samanaikaisesti yli 100:lle yksittäiselle allergeenikomponentille. Mikrosiru on hyvä vaihtoehto, jos ihotestejä ei voida tai haluta tehdä, tai kun allergeenista ei saada varmuutta perinteisillä allergiatesteillä.
 
Mikrosiru-tutkimukseen tarvitaan lääkärin täyttämä lähete ja potilaan seeruminäyte. Tuloksista kliinikkoallergologi ja/tai immunologi antavat lausunnon lähettävälle lääkärille.
 
Yleiset syyt mikrosirun tekemiseen:
 

 •  anafylaksiariskin arviointi

 •  ristiallergian selvitys

 •  välttödieetti tai sen purku

 •  kun ihotestiä ei voi käyttää

 •  laaja herkistymisen kartoitus pienestä näytemäärästä

 
Atooppinen ekseema

Mikrosirututkimus mittaa IgE-välitteisen allergisen reaktiotyypin vasteita, joiden yhteyttä atooppisen ekseeman oireisiin ei ole varmuudella osoitettu. Tutkimuksen käyttökelpoisuutta atooppisessa ekseemassa ei vielä riittävästi tunneta ja näin ollen atooppinen ekseema ei ole soveltuva indikaatio mikrosirututkimuksen tilaamiseen.
 
Mikrosirun allergeenikomponentit (opens in new window, links to another website)

Immunospot

Immunospot on ns. in-house-tutkimus, jonka avulla voidaan potilaan seerumista osoittaa allergeeni-IgE-vasta-aineet lähes mitä potilaan omaa tai laboratorion allergeeninäytettä vastaan. Allergeeninäyte voi olla ruoka, eläin, kasvi tai jokin muu epäilty aine. Immunospotia voidaan käyttää myös ristiriitatilanteissa, kun potilaalle esimerkiksi harkitaan siedätystä, mutta hyönteisen tarkentaminen rutiinitutkimuksilla on ongelmallista. Vasta-aineiden lisäksi immunospotilla voidaan tarkentaa allergeenilähteitä esimerkiksi vertaamalla koti- ja työpölyn allergeenisuutta.
 
Immunospot-tutkimukseen tarvitaan lääkärin täyttämä lähete, potilaan seeruminäyte ja yleensä potilaan oma allergeeninäyte. Tuloksista immunologi antaa lausunnon lähettävälle lääkärille.
 
Yleiset syyt immunospotin tekemiseen:
 

 •  potilaan omat allergeeninäytteet

 •  harvinaisen allergian selvittäminen

 •  allergeenilähteen selvitys (koti- ja työpöly)

 •  ristiriitatapaus 

Funktionaalinen allergiavasteen mittaaminen

Basofiiliaktivaatio

Tutkimuskäytössä oleva basofiiliaktivaatiokoe on allergisen vasteen mittaus koeputkessa. Tutkimuksessa mitataan allergeenin aiheuttamaa basofiilien degranulaatiota kokoverinäytteestä virtaussytometria-menetelmällä. Menetelmä soveltuu lääkeaineiden, ruoka-aineiden ja pistiäismyrkkyjen IgE-välitteisen herkistymisen osoittamiseen.
 
Yleiset syyt basofiiliaktivaatiokokeen tilaamiseen:

 •  ihopistotestejä ei voida luotettavasti toteuttaa, esim. dermografismus tapauksissa

 •  seerumin spesifisen IgE:n diagnostiikkaa ei ole saatavilla

 •  halutaan välttää potilaan altistamista 

Basofiiliaktivaatiokokeeseen tarvitaan tuore kokoverinäyte sekä tutkittava allergeeni, jonka saatavuus on hyvä varmistaa Allergeenilaboratoriosta tutkimusta tilattaessa. Potilaan omakohtaiset allergeenit pyydetään toimittamaan verinäytteen mukana. Testi on suoritettava 24h sisällä (lääkeaineet) tai 48h sisällä (ruoka-aineet) näytteenotosta. Pyydämme tutkimuksen tilaavaa yksikköä olemaan yhteydessä Allergeenilaboratorioon näytteenoton aikaa varattaessa sekä lähettämään näytteen suoraan Allergeenilaboratorion osoitteeseen pikaisen näytetoimituksen varmistamiseksi.

Yksityiskohtaiset näytteenkäsittelyohjeet löytyvät HUSLABin tutkimusohjekirjasta.(opens in new window, links to another website)

Ympäristön allergeenimääritykset

Ympäristöallergeenit

Ympäristöallergeenitutkimuksella voidaan selvittää itse allergian aiheuttajia eli määrittää spesifejä allergeeneja esimerkiksi koti- ja työpölyssä. Jos punkkiallerginen potilas oireilee hoidosta huolimatta, spesifit punkkiallergeenimäärät voidaan mitata potilaan ympäristöpölyistä. Ympäristöallergeenimäärityksellä voidaan myös etsiä ns. piiloallergeeneja elintarvikkeista, joissa kyseistä allergeenia ei pitäisi olla, esimerkiksi maitoa maidottomassa tuotteessa.
 
Pöly- ja elintarvikenäytteiden lisäksi allergeenimääritysten näytteinä voivat olla muutkin ympäristönäytteet, kuten erilaiset lääkinnälliset ja kosmetiikkatuotteet sekä kulutustavarat. Tutkimus suunnitellaan jokaiselle näytteelle erikseen.
 
Ympäristöallergeenitutkimuksiin tarvitaan lääkärin täyttämä lähete ja materiaalinäyte. Tutkimuksia voivat tilata myös yritykset. Tuloksista immunologi antaa lausunnon.
 
Yleiset syyt ympäristöallergeenitutkimuksen tekemiseen: 

 •  koti-/työpölyn spesifit allergeenimääritykset

 •  elintarvikkeen piiloallergeenit 

 •  kulutustavaran allergeenit

Laboratorion laatu

Allergeenilaboratorion laadunhallinnan perusteina on asiakaslähtöisyys, hyvä ammatillinen toiminta ja johtaminen, toiminnan jatkuva parantaminen ja tutkimuksen kehittäminen sekä kustannustietoisuus. 

Korostamme koko henkilökunnan osallistumista laatutyöhön. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.