Kouluttajat

​Obstetris-neonatologiset simulaatiot: 

Marja Kaijonmaa.jpg

Marja Kaijomaa  ​
Anne Vesterinen.jpg

​Anne Vesterinen 
sairaanhoitaja, simulaatiokouluttaja
Naistenklinikka 
Irmeli Nupponen.jpg

Irmeli Nupponen 
Neonatologian erikoislääkäri
Lastenklinikka 

Olen toiminut HUSin Lastenklinikalla neonatologian erikoislääkärinä vastasyntyneiden teho-osastolla vuodesta 2004.
Olen kouluttautunut simulaatio-ohjaajaksi ja toiminut vastasyntyneiden elvytyskouluttajana vuodesta 2013.

Tarjoamani koulutus on moniammatillista koskien pääosin lastentauteihin erikoistuvia lääkäreitä, lastensairaanhoitajia ja kätilöitä mutta tarvittaessa myös erikoislääkäreitä.

Elvytyskoulutukseen kuuluu hands-on-harjoitukset, vastasyntyneen elvytysluento, elvytysalgoritmin läpikäyminen sekä simulaatioharjoitukset, joissa pääpaino on kommunikoinnissa ja osallistujien yhteistoiminnassa.
Assi Sten.jpg

Assi Sten 
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Toimin osastonlääkärinä Jorvin sairaalassa naistentautien ja synnytysten yksikössä.

Olen suorittanut EuSim-simulaatio-ohjaajakoulutuksen vuonna 2015.

 

 

Elvytysvastuuhenkilöiden koulutus ja
erilaiset hätätilannekoulutukset: 

Leila Saari.jpg

Leila Saari​ ​
erikoissairaanhoitaja, YAMK kliininen asiantuntija

Toiminut HUSin elvytyskoordinaattorina vuodesta 2003 ja suorittanut useita simulaatio-ohjaajakursseja (mm. EUSIM) sekä osallistunut useisiin kansainvälisiin elvytyskongresseihin.

Vastaa HUSin elvytysvastuuhenkilöiden kouluttajakoulutuksesta ja toiminanohjaajana eri yksiköiden (teho-osaston MET-tiimi, sydänasema, leikkausosasto, päivystysalue, ensihoito, endoskopia ja kuvantaminen) hätätilanne-simulaatiokoulutuksissa.

Erikoisosaaminen: päivystys- ja ensihoidollisten hätätilanteiden hoito ja koulutus.
Emmia Sainio.jpg

Emmi Sainio

Työskentelen sairaanhoitajana Töölön sairaalan traumatologisella teho-osastolla, missä toimin myös Elvytys- ja MET- vastaavana. Koulutan sekä osaston omaa  että sairaalan muuta henkilökuntaa.
 
Olen käynyt keväällä 2016 EuSim -simulaatiokouluttaja kurssin.
 
Toimin myös HUSin elvytyskoordinaattorin sijaisena. 
Taru Kantola_kapea.jpg
Taru Kantola  
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, LT, Meilahden tornisairaalan ElvytysMET-ryhmän vastuulääkäri

Toimin Meilahden tornisairaalan ElvytysMET-ryhmän vastuulääkäsinä, minulla on EuSIM-simulaatiokouluttajapätevyys sekä kliinisen lähiohjaajan erityispätevyys.

Olen työskennellyt HUS:ssa vuodesta 2003 saakka, minä aikana olen kartuttanut laajaa kouluttajakokemusta sekä tutor-toiminnan, elvytysMET-simulaatiokoulutuksen ja hätätilanteiden ja kriittisesti sairaana potilaan tunnistamisen ja hoidon alueelta. 

 

 
Pedagoginen asiantuntija:
 

Leila Niemi-Murola.jpg

Leila Niemi-Murola
Anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys

Olen työskennellyt Helsingin yliopiston kliinisenä opettajana yli 10 vuotta. Simulaatio on pääasiallinen opetusmuotoni. Oman erikoisalani perusopetuksen lisäksi osallistun myös opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen opetukseen ja arviointiin.

Pyrin räätälöimään oppimistilaisuudet osallistujien tarpeista lähteviksi linjakkaan opetuksen periaatteiden mukaan. Olen erityisen kiinnostunut aktivoivien opetusmenetelmien käytöstä simulaatio-opetuksen tukena.
Kehitän opetustani jatkuvasti myös tutkimuksen avulla, ja ohjaan kahta simulaatio-opetusta käsittelevää väitöskirjaa.