Akateeminen Simulaatiokeskus

Onneksi tosielämän hätätilanteet ovat harvinaisia, mutta samalla se tarkoittaa, ettei niistä kerry kunnolla kokemusta.

Akatee​​misessa Simulaatiokeskuksessa terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella simulaatiokoulutuksen avulla turvallisesti toimintaa erilaisissa hätätilanteissa.
 
Haluamme lisätä simulaatiokoulutuksen osuutta kaikessa sairaalassa tapahtuvassa oppimisessa, sillä sen on todettu lisäävän potilasturvallisuutta. 

Koulutukset


Tarjoamme korkeatasoista simulaatiokoulutusta myös HUSin ulkopuolisille toimijoille perus- ja erikoissairaanhoidon hätätilanteisiin, kuten elvytykset, traumasimulaatiot, kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen sekä obstetris-neonatologiset hätätilanteet.

Järjestämme moniammatillisia simulaatioita, joissa hätätilanteita harjoitellaan omassa ammattiroolissa.

Räätälöimme myös koulutuspaketteja ryhmille vastaamaan juuri heidän tarpeitaan ja toiveitaan. 

Simulaatiokoulutus voidaan järjestään sinun omalla työpaikallasi tai Akateemisen Simulaatiokeskuksen tiloissa.   

Kouluttajat


Kouluttajien korkeatasoinen kliininen osaaminen perustuu lääketieteelliseen, pedagogiseen ja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja kaikilla kouluttajilla on simulaatiokouluttajan pätevyys. 

 

 Ota yhteyttä

 
 

 Miksi simulaatio?

 
 

 simulaatio-kouluttajille