HUS Ajoterveyden osaamiskeskus (Ajopoli)

HUS Ajoterveyden osaamiskeskus (Ajopoli)
Silmä-korvasairaala
Etuosakirurgian yksikkö S4
PL 220, 00029 HUS
p. 09 471 73115
www.hus.fi/ajopoli 
 
Ajoterveyden ja -kunnon ongelmat ovat taustariskinä noin puolessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Lääkäreiden ajoterveyden arvioinnin on usein todettu olleen puutteellista, mikä on saattanut vaikuttaa jopa sivullisten menehtymiseen liikenneonnettomuuksissa.
 
HUS Ajoterveyden osaamiskeskus (Ajopoli) tarjoaa lääkäreille konsultaatioapua, kun ajoterveyden arviointi ei ole mahdollista Trafin ajoterveysohjeiden perusteella tai edellyttää moniammatillisen ajoraadin kannanottoa. Potilaan vaatimuksesta tehtäviä "second opinion"-arvioita keskus ei tee.

Ajoterveysohjeet lääkärille (Trafi) 

Konsultaatiopalvelu koskee molempien ajokorttiluokkien (RI, RII) ajolupaa ja ajoterveysvaatimusten täyttymisen arviointia. Pääasiallisesti palvelu on tarkoitettu kaikille HUS-alueen lääkäreille, mutta tarvittaessa HUS Ajoterveyden osaamiskeskus palvelee myös valtakunnallisesti.
 
HUS Ajoterveyden osaamiskeskus käsittelee tapaukset lähetteen tietojen ja lähettävän tahon toteuttamien tutkimusten perusteella. Konsultaation hinta riippuu käsittelyyn ja lausunnon laatimiseen vaadittavasta ajasta ja laajuudesta. Kirjallinen vastaus laaditaan lähettävälle lääkärille, joka tulkitsee konsultaatiovastauksen ja ratkaisuehdotuksen sekä selvittää ratkaisun tutkitulle ja tekee vaadittavat viranomaistoimenpiteet, mukaan lukien mahdolliset ilmoitukset poliisille. 
 
Keskus voi arvioida muidenkin kuin maantieliikenteen kuljettajia ja ohjaajia eri lääketieteen erikoisalojen näkökulmasta. Vaativimmat tapaukset käsitellään useamman lääketieteen erikoisalan ja asiantuntijan (esim. liikenneopettaja, neuropsykologi) muodostamassa ajoraadissa.
 
Keskuksen tehtäviin ei kuulu jo asianmukaisesti tehtyjen arvioiden uudelleenarviointi, jollekin erikoisalalle kuuluva ajoterveyden primaariarvio (esim. erikoislääkärin normaali konsultaatio) ja ikäkausitarkastusten suorittaminen ilman erityistä lääketieteellistä syytä. 
 
HUS Ajoterveyden osaamiskeskus tekee liikennelääketieteen alan tutkimustyötä yhteistyössä Helsingin yliopiston, muiden korkeakoulujen, valtiovallan tai siihen rinnastettavien tahojen (poliisi) kanssa, antaa perus- ja jatkokoulutusta eri erikoisalojen lääkäreille sekä tukee muiden liikenneturvallisuustyötä tekevien viranomaisten koulutus- ja tutkimustyötä (esim. Trafi, poliisi).