Lean-yksikkö

Lean-kehittämisen yksikkö toimii HUSin alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden lean-kehittämisen tukena.

Toimintaamme kuuluu valmentaminen, kouluttaminen, johdon, esimiesten ja valmentajien tukeminen ja lean-verkoston luominen ja ylläpitäminen HUSissa. Tuki kohdistuu pääosin vuosittain valittaviin erikoisaloihin ja toimintoihin. 

Olemme tuottaneet Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa -taskukirjan​ (pdf), jonka on kustantanut HUS Helsingin yliopistollinen sairaala. ​ Lisäksi olemme tehneet verkkokurssin yhteistyössä Duodecimin kanssa.