Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 10.9.2020 10.36

Yhteistyöllä taklataan työkuormitusta

Asiasanat:
  • artikkeli
  • Husari
  • Malmin sairaala

Laitoshuoltajat osallistuvat työssä jaksamisen kehittämiseen Malmilla.

Laitoshuoltajia_työpajassa_Malmin_sairaalassa

Malmilla TOB-tuloksia on käyty läpi yhteisissä työpajoissa. Kuvassa Abdirisaq "Bobi" Mohammed, Satu Hobin, Kalli Lukas, Satu Laitinen ja German Romera.

Vuosittain tehtävällä Työolobarometri-kyselyllä (TOB) kartoitetaan huslaisten mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Jotta kyselyllä olisi vaikuttavuutta, tuloksia seurataan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. HUSissa on viime vuosina kiinnitetty erityisesti huomiota ylikuormitusindeksiin.  

Viime vuoden TOB-kyselyn tulosten perusteella Malmin sairaalan laitoshuollon esimiehet ja laitoshuoltajat lähtivät ratkomaan työkuormitusta yhteisissä työpajoissa. Laitoshuoltajat pitivät positiivisena sitä, että näin he pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä. Koskelan seniorikeskuksessa työkuormitusta on vähennetty visuaalisten työohjeiden avulla.

TOB on areena vaikuttaa

”Esimiehen rooli on muuttunut käskyttäjästä valmentajaksi”, HUS Asvian Malmin sairaalan laitoshuollon palveluesimies Satu Hobin toteaa. 

Hän haluaa antaa työntekijöilleen vastuuta ja luoda yksikköönsä kulttuurin, joka rohkaisee asioiden esille nostamiseen, kannustavaan keskusteluun sekä palautteen antamiseen. Hobin uskoo, että vain näin asiat kehittyvät myönteiseen suuntaan.    

Kun TOB-tulokset valmistuivat, Hobin jakoi ne työntekijöilleen ennakkoon tutustumista ja keskustelua varten ennen varsinaista tulosten käsittelyä. Laitoshuoltajat kävivät tulokset keskenään läpi ja pohtivat yhdessä työkuormitusta vähentäviä asioita. Laitoshuoltajat valitsivat työpisteensä edustajan yksikön yhteiseen työpajaan. Jokainen työpisteestä sai osallistua, jos se oli töiden puolesta mahdollista.

Eniten ylikuormituksen tunnetta aiheuttavat perehdytys, keskinäinen vuorovaikutus ja toiminta arjen muutostilanteissa. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat tarkastelivat näitä kokonaisuuksia. Ryhmät keskustelivat ja pohtivat, mikä on hyvin, missä on haasteita ja miten haasteet voisi ratkaista. Kuormittavuuden vähentämiseksi haettiin keinoja perehdytyksen ja vuorovaikutuksen sekä yhteistyön kehittämisestä. Seurantatyöpajassa arvioidaan, miten asiat ovat edenneet.

Koronavirus on muuttanut arkea niin, että kehittämistyö on jäänyt toistaiseksi taka-alalle. On kuitenkin hyvä alku, että haasteet on tunnistettu ja niiden voittamiseksi keksitään ratkaisuja. Nyt vuorossa on kenties prosessin työläin vaihe, kun uudet käytännöt täytyy saada elämään arjessa. 

”Jokaisen on seistävä yhteisten päätösten takana”, sanoo laitoshuoltaja Satu Laitinen.

Visuaalisuus selkeyttää työohjeita

Työssä jaksamista on kehitetty myös Koskelan seniorikeskuksen laitoshuollossa. Aiemmin käyttöön otettu uusi toimintatapa asukkaiden ruokahuoltojärjestelyissä toi prosessiin sujuvuutta, mutta kuormitti samalla laitoshuoltajia. Nykyään laitoshuoltajan työpäivästä kuluu yli 60 prosenttia ruokahuollon tehtäviin kuten astioiden keräämiseen ja tiskaamiseen. 

Tiukempi aikataulu vaati päivittäisen työjärjestyksen selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista. Avuksi palveluesimies Päivi Sundell teki visuaalisen seinätaulun, joka tukee työntekijän työn suunnittelua. Aiemmin työohjeet olivat käsin kirjoitettuja lappuja ilmoitustauluilla, joista vakituistenkin työntekijöiden oli vaikea saada selvää, saati sitten sijaisten. Yksikkö on monikulttuurinen, joten kuvien käyttäminen pitkien sanallisten ohjeiden sijaan tehostaa kaikkien omaksumista. 

Selkeät työohjeet eivät ole yksin ratkaisseet työkuormituksen haastetta. Kaikilta on tarvittu myös uusien tapojen omaksumista.  

”Esimerkiksi laitoshuoltajien puhtaanapitotyö on rytmitetty jaksottamalla asukkaiden huoneiden siivous viiden arkipäivän ajalle. Laitoshuoltajat ovat niin tunnollisia, että haluaisivat edelleen siivota kaikki huoneet joka kerta. Tähän aika ei riitä millään, ja näin aiheutuu ylikuormituksen tunnetta”, Sundell kertoo.

Teksti: Heli Walden-Muola
Kuva: Heli Kurimo

Husari 4/2020