Siirry pääsisältöön

Yhdessä kohti uutta HUSia

Uudistuksen tavoitteena on turvata potilaiden sujuvat hoitopolut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen, lyhyesti sote-uudistuksen valmistelu etenee HUSissa. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa potilaiden yhdenvertaiset ja entistä sujuvammat hoitopolut yhdessä perustettavien neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa. 

Uudistukseen liittyy paljon hallinnollisia muutoksia, mutta tärkein asia eli potilaiden hoito jatkuu keskeytyksettä.

HUSin yhtymäkokous 26.10.2022

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen suoran lähetyksen linkki löytyy täältä 26.10.2022.

Yhdessä onnistumme sote-uudistuksessa

Uudellamaalla uudistus tarkoittaa, että neljä hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS rakentavat yhdessä potilaiden yhdenvertaiset ja sujuvat hoitopolut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen työstämistä varten on perustettu 13 teemaryhmää, joissa kussakin on yksi tai useampi HUSin edustaja. Valmistelua koordinoi Helsingin kaupunki. Teemaryhmissä tarkoituksena on kuvata erikoissairaanhoidon palveluiden nykytila ja kerätä kehittämisajatukset, miltä pohjalta rakennetaan yhdessä mahdollisimman hyvä toimintatapa maakuntaan.

HUSilla on Uusimaa-laissa määriteltyjä järjestämisvastuita (5–6 §), esimerkiksi vaativa hoito, kiireellinen hoito (pl. kuntien kiirevastaanotot) ja ensihoito. Niitä parhaillaan neuvoteltava järjestämissopimus ei koske, mutta sovittavat asiat liittyvät näihinkin kiinteästi.

Ensimmäinen järjestämissopimus luo pohjaa tulevalle yhteistyölle. Järjestämissopimuksen ytimessä ovat yhteiset toimet perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Palvelut sovitetaan kokonaisuuksiksi, ja tärkeänä tavoitteena on hoidon jatkuvuuden varmistaminen.

Tavoitteena on myös edistää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimusta sekä yhteistyötä terveys- ja sosiaalihuollon koulutuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa. Vastaavasti yhteistyötä jatketaan myös lääketieteessä ja hammaslääketieteessä. 

Vahvat lähipalvelut sekä digitalisaation ja konsultaatioiden saumaton hyödyntäminen tuovat palvelut lähelle potilasta. HUSille tärkeitä arvoja ovat pitkäjänteisyys, kumppanuus ja tiede, joka luo tulevaisuuden hoitomuotoja ja osaamista. Yhdessä toimimalla ja palveluja yhdessä kehittämällä onnistumme uudistuksessa. 

HUS perustetaan uudelleen ja organisaatio päivitetään vastaamaan uudistusta

  Sote-uudistuksessa HUS-yhtymä perustetaan uudelleen. Yhtymän ylimmät päätöksentekoelimet, rahoitusmalli ja omistajaohjaus määritellään perussopimuksessa, joka hyväksyttiin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin valtuustoissa huhtikuussa 2022.

  Sote-uudistuksen valmistelu edellyttää HUSin organisaation päivitystä tuleviin hyvinvointialueisiin uudistustavoitteisiin sopivaksi. Sote-uudistuksen niin sanotun voimaanpanolain (616/2021) 19. pykälässä säädetään HUS-kuntayhtymän henkilöstön siirtymisestä HUS-yhtymään. Lainkohdan mukaan HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1.1.2023 voimassa olevat palvelussuhteet jatkuvat HUS-yhtymässä aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

  Sote-järjestämisalueet Uudellamaalla

  • Helsingin kaupunki
  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
  • Itä-Uusimaan hyvinvointialue
  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
  • Vantaa-Keravan hyvinvointialue

  Feedback

  Löysitkö etsimäsi?