Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.2.2021 11.03

Viiden tähden koulutuspaikat

Asiasanat:
  • Husari
  • erikoistumiskoulutus
  • Hyvinkään sairaala

Hyvinkään sairaalan Naistentaudit ja synnytykset, Hyvinkään HUS Kuvantaminen sekä Malmin sairaala palkittiin viiden tähden koulutuspaikkoina Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä.

Satu Heliövaara-Peippo ja Maija Jakobsson, Naistentaudit ja synnytykset, Hyvinkää

Satu Heliövaara-Peippo ja Maija Jakobsson ottivat vastaan Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutusvaliokunnan puheenjohtajan Sara Kaartisen luovuttaman palkinnon Hyvinkään sairaalassa.

Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Lääkäriliitto selvittivät parhaita erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkoja loka-marraskuussa 2020 tehdyllä kyselyllä. Siinä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemmin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. 

Naistentaudeilla ja synnytyksissä erikoistuvat otetaan osaksi työyhteisöä

Naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Maija Jakobsson ja koulutuksesta vastaava erikoislääkäri Satu Heliövaara-Peippo uskovat menestykseen vaikuttaneen sen, että Hyvinkään sairaalassa työskentelevien erikoistuvien lääkärien sijoituskierto on mietitty monipuoliseksi ja mahdollisimman hyvin erikoistumiskoulutusta palvelevaksi. Lisäksi yksikössä on käytäntönä, että nimetty erikoislääkärikonsultti on päivittäin käytettävissä. 

Yksikössä toteutetaan säännöllisesti koulutuskeskustelut ja tutortapaamiset sekä pidetään lokikirjaa. Säännöllisesti järjestettäviä koulutukseen liittyviä osa-alueita ovat myös monipuoliset simulaatiokoulutukset ja workshopit. Erikoistuvat lääkärit osallistuvat myös säännöllisesti HYKSin ja Hyvinkään sairaalan kokouksiin. 

Yhtenä tärkeänä työhyvinvointia lisäävänä tekijänä erikoistuvat pitävät lääkäreiden yhteistä toimintaa ja yhteydenpitoa vapaa-ajalla, johon myös erikoistuvat lääkärit aktiivisesti osallistuvat.

”Hyvinkäällä työilmapiiri on hyvä ja työyhteisö kannustava. Ilmapiiri on opetusmyönteinen ja erikoistuvana olen kokenut saavani ohjausta ja apua aina, kun olen sitä tarvinnut. Työnkuva on monipuolinen, joten uutta on päässyt oppimaan paljon. Lisäksi joustavuutta löytyy ja esimerkiksi koulutuksiin olen päässyt mukavasti.” 
Essi Friman, erikoistuva lääkäri. 

HUS kuvantaminen mahdollistaa monipuolisen oppimisen

Riitta Mäntylä, Anu Stenberg ja Sanna Luomala, HUS Kuvantaminen Hyvinkää

HUS Kuvantamisen ylilääkäri Riitta Mäntylä arvioi, että valinta viiden tähden koulutuspaikaksi on aktiivisten ja innostuneiden erikoistuvien sekä motivoituneiden kouluttajien ansiota. 

Yksikössä koulutuskokonaisuudet on hyvin suunniteltu ja osaamistavoitteiden toteutumisen arviointi ja säännöllinen koulutuksen etenemisen seuranta ovat osa koulutusohjelmaa. 

Hyvinkään sairaala on työyhteisönä sopivan kokoinen ja erikoisaloja on kiitettävästi, joten sairaalassa tapaa paljon erilaisia potilaita, ja yhteistyö kliinisten ja diagnostisten alojen välillä toimii erinomaisesti.

”Meillä erikoistuvat lääkärit kokevat olevansa ensisijaisesti koulutuksessa. Koulutus on hyvin järjestettyä. On asetettu selkeät oppimistavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja sillä on oikeasti merkitystä. Erikoislääkärit ovat sitoutuneita kouluttamaan ja meillä on poikkeuksetta joka päivä nimetyn erikoislääkärin tuki saatavilla. Työyhteisö on erittäin joustava ja työnjaossa huomioidaan erikoistuvien koulutustarpeet.” 
Emma Heiskanen, erikoistuva lääkäri

Malmin sairaalassa tärkeää koulutettavien yksilöllinen huomioiminen 

Lea Lappeteläinen, Emil Heinäaho, Merja Heikkola ja Terhi Tiainen, Malmin sairaala

Uutena palkintokategoriana oli ”Vuoden nousija”, joka vuonna 2020 oli kahdesta tähdestä viiden tähden koulutuspaikaksi noussut Malmin sairaala. Malmin sairaalassa koulutuksesta vastaavat sisätautien osalta apulaisylilääkäri Lea Lappeteläinen ja apulaisylilääkäri Merja Heikkola. Akuutin osalta koulutuksesta vastaavat apulaisylilääkäri Terhi Tiainen ja osastonylilääkäri Emil Heinäaho.

Malmin sairaalassa on selkeä seniorituki. Erikoistuva ei jää koskaan yksin, sillä tukena on aina kokenut lääkäri. Uusien lääkäreiden huolelliseen perehdytykseen käytetään paljon aikaa.

Töitä ja vastuuta jaetaan erikoistuvien yksilöllisten taitojen, tietojen ja oppimiskyvyn mukaan. Ohjauksen tavoitteena on kehittää erikoistuvien päätöksentekokykyä ja ymmärrystä siitä, mitä eri työrooleissa on tarkoitus tehdä. Tämän myötä erikoistuvat kehittyvät nopeasti varsin itsenäisiksi asiantuntijoiksi.

"Perehdyttäminen päivystystyöhön on Malmilla hyvin joustavaa ja nousujohteista, mikä sopii erinomaisesti vastavalmistuneelle lääkärille. Järjestelmällisen koulutuksen avulla työtehokkuus ja -varmuus kasvaa päivä päivältä, ja kolmen kuukauden koulutusohjelman jälkeen on hyvät valmiudet toimia päivystysympäristössä itsenäisesti." 
Antti Huovinen, erikoistuva lääkäri, yleislääketiede.

”Malmilla vallitsee erinomainen ja kannustava yhteishenki. Seniorilääkäreiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja tuki on hyvin resursoitua. Koulutuksessa on myös panostettu yksilöllisiin tarpeisiin. Näin pääsee vahvistamaan omia vahvuuksiaan, ja kehittämään juuri itselle haastavilta tuntuvia alueita.” 
Anni Karjala, erikoistuva lääkäri, sisätaudit.

Teksti ja kuvat: Anne Ikäläinen ja Karoliina Koski

Husari 1/2021