Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Artikkeli Julkaistu 17.8.2022 13.28

Vatsakeskukseen perustetaan monialainen oppimisyksikkö syksyllä 2022 – haku auki nyt!

Asiasanat:
  • Vatsakeskus
  • erikoissairaanhoito
  • sairaanhoitaja

Vatsakeskukseen perustettavassa monialaisessa oppimisyksikössä ohjataan opiskelijoita uudella tavalla erikoissairaanhoidon kehittyvässä työympäristössä.

Vatsakeskuksen sairaanhoitajat

”Vatsakeskuksessa kehitetään uusia tapoja ohjata tulevia kollegoita ja tarjotaan ohjaamisesta kiinnostuneille hoitotyön ammattilaisille erinomainen mahdollisuus kehittyä työssään huippuosaajaksi,” osastonhoitaja Helena Raappana sanoo.  

Osaston M12 tiloihin perustetaan syksyn aikana monialainen oppimisyksikkö, joka tarjoaa moniammatillisen harjoitteluympäristön hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota ympäristö, jossa eri ammattiryhmät voivat suorittaa harjoitteluaan tiiviissä yhteistyössä toisiltaan oppien. Yksikössä hoidetaan verisuonikirurgisia potilaita. Tarkoitus on luoda uusia hoitotyön toimintakäytänteitä ja ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja yhdessä osastonhoitajan ja opetushoitajien kanssa. Opetuksellisen toimintaan kuuluu monipuolisia asiantuntijaluentoja sekä verisuonikirurgien vahva tuki.  Toimintaa rytmittää opiskelijoiden harjoitteluaikataulu. 

”Kirurgisista hoitotyön harjoittelupaikoista on pääkaupunkiseudulla kova pula ja käynnistyvä yksikkö tuo tähän tarpeeseen helpotusta. Sairaanhoidon opiskelijat tulevat tekemään harjoittelua kolmessa vuorossa,” kertoo kliininen opettaja Leena Timonen.  

Yksikössä työskenteleville hoitotyön ammattilaisille tarjotaan uudenlainen tapa ohjata tulevia kollegoita. Ohjaajat koulutetaan tehtäväänsä, useille HUS Vatsakeskuksen opiskelijaohjaajille ohjaustapa on jo tuttu opiskelijamoduuliharjoitteluista.  

Timonen kertoo, että yksikön pedagogisena lähtökohtana on transformatiivinen oppiminen, jolloin opiskelijat ottavat aktiivisesti vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelijoiden kattavan alkuperehdytyksen jälkeen ohjaaja toimii resurssihenkilönä ja oppimisen mahdollistajana antaen tukea opiskelijalle. Potilas on oppimisen lähtökohta ja hänen hoitoonsa liittyviä kysymyksiä pohditaan aktiivisesti kriittisen reflektoinnin kautta. Kun opiskelijoita ei ole, on yksikkö kiinni ja tällöin työskentely tapahtuu verisuonikirurgian vuodeosastolla. 

“Moniammatilliset oppimisympäristöt ovat tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Olemme edelläkävijöinä tuomassa uudenlaista ajattelua tulevaan ammattiin oppimisesta autenttisissa työympäristöissä.” Raappana sanoo.   

Yksikössä työskentelyyn kuuluu toiminnan moniammatillista suunnittelua, verkostoitumista sekä opettamista.  Hoitotyön laatu, näyttöön perustuva toiminta, arvostava kohtaaminen sekä kollegiaalisuus ovat toimintaa ohjaavia arvoja.  

”Nyt on avoimen haun kautta viidellä sairaanhoitajalla mahdollisuus olla luomassa valtakunnallisestikin jotain aivan uutta,” Raappana toteaa.   

Kiinnostuitko?  

Hae paikkaa nyt >> 

Feedback

Löysitkö etsimäsi?