Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.12.2019 16:15

Valtuuston päätökset 12.12.: HUSin valtuusto hyväksyi uuden strategian, vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020

Tulostavoite on alijäämäinen Apotin laajamittaisen käyttöönoton ja siihen liittyvien kertaluontoisten kustannusten vuoksi. Valtuusto otti kantaa kustannusten hillintään, jota tulee tehdä yhdessä omistajakuntien kanssa.

Uusi strategia näyttää suunnan 

Valtuusto hyväksyi HUSin strategian vuosille 2020-2024. Strategiaa on valmisteltu osallistavasti kaikissa HUSin keskeisissä sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmissä. Valmistelussa ovat olleet mukana henkilöstön lisäksi muun muassa HUSin toimielimet ja kaikki jäsenkunnat.

Strategian yhteydessä hyväksyttiin HUSin arvoiksi kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus. Visiomme on olla terveydenhuollon suunnannäyttäjä. Lupauksemme on: joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa. 

HUSilla on viisi strategista päämäärää, joissa meidän tulee onnistua: 

  • Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua 
  • Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä 
  • Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti 
  • Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi
  • Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen 

Strategian viimeisin hallituskäsittely 25.11.2019 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email

Kasvavat kustannukset huolestuttavat kuntapäättäjiä 

Valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 sitovat tulostavoitteet, jotka luovat puitteet kuntayhtiön uudistuvan strategian toteuttamiselle. Taloudesta käytiin laaja keskustelu, jossa nousi esiin huoli erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuvasta noususta.   

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Keski-Uudenmaan sote-yhtymän omistajakuntien ponsiesityksen, jossa painotetaan yhdessä kuntien kanssa tehtäviä nopeita toimenpiteitä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitsemiseksi.   

Vuoden 2020 tulostavoite on 40 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä johtuu ennen kaikkea Apotti potilas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista kertaluontoisista kuluista. Apotin käyttöönotto laajenee vuoden 2020 aikana koko HUSin alueelle ja tästä syntyvä kertaluonteinen kustannusarvio on 20,2 miljoonaa euroa. Apotin käyttöönoton ja tuotantokäytön kokonaiskuluarvio vuodelle 2020 on 84,7 miljoonaa euroa. 

Kuntayhtymän sitoviksi nettokuluiksi valtuusto hyväksyi enintään 1 837 miljoona euroa ja investointien määräksi enintään 240 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen lainakannan määrä on vuoden 2020 lopussa enintään 662,22 miljoonaa euroa.              

Kuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus on talousarvioesityksessä vuonna 2020 1 797,0 miljoonaa euroa.  

Vuoden 2020 tulostavoitteeseen vaikuttaa Apotin lisäksi HUSin toiminnan laajeneminen. Uusina toimintoina HUSille siirtyvät Eksoten kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot, Kymsoten logistiikka ja hankinta sekä Porvoon ja Loviisan kotisairaalatoiminnot​. Nämä toiminnot kasvattavat HUSin toimintatuottoja ensi vuonna noin 32 miljoonaa euroa. 

Investointien painopisteet ovat ensi vuodesta eteenpäin Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden uudistamisohjelmissa, uuden silmäsairaalan rakentamisessa sekä Meilahden vanhojen sairaalarakennusten peruskorjauksissa. 

Talousarvion ja -suunnitelman viimeisin hallituskäsittely 25.11.2019 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, sihteerin Kaarina Heikinheimo kautta, @email, talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi 

Muita keskeisiä päätöksiä 

Valtuusto päätti, että kuntayhtymän omavelkaisen takauksen määrää Oy Apotti Ab:lle korotetaan 24 136 000 eurolla. Takaus on osa yhtiön yhteensä 54,9 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 123 136 000 euroa. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka. 

Viimeisin hallituskäsittely 4.11.2019 

Valtuusto hyväksyi Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen toteutettavaksi enimmäishintaan 15,0 miljoonaa euroa. Rakennus tulee integroitumaan rakenteilla olevaan uuteen Siltasairaalaan. 

Viimeisin hallituskäsittely 4.11.2019 

Valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 sitovien taloustavoitteiden muuttamisesta siten, että sitovien nettokulujen määrä on 1 796,9 miljoonaa euroa eli 95 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Tilikauden alijäämä on 35,9 miljoonaa euroa, joka on 15,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Vuoden 2019 investointien enimmäismääräksi vahvistettiin 213,0 miljoonaa euroa. 

Viimeisin hallituskäsittely 25.11.2019 

Lisätiedot: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset