Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 11.6.2020 16:16

Valtuuston päätökset 11.6:Vuoden 2019 tilinpäätös 15 miljoonaa alijäämäinen

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja edellyttää ylimääräistä tarkastusta hankintatoimesta. Kuntayhtymän maksuvalmiutta päätettiin lisätä.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja vastuuvapaus 

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Loppuvuoden tehostetuista toimenpiteistä huolimatta toiminnan tuottavuus kehittyi epäsuotuisasti. Valtuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja kuntayhtymän sitovien nettokulujen toteutuneen ylityksen, 16,0 miljoonaa euroa (0,9 %) vuoden 2019 aikana valtuustossa muutettuun talousarvioon verrattuna. 

Valtuusto myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 2019 lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa mainittuja hallituksen jäseniä, talousjohtajaa, HUS Logistiikan toimialajohtajaa ja hankintapäällikköä. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti kertomuksessaan erityistä huomiota kilpailutusten epäkohtiin ja hankintamenettelyn puutteisiin, johon myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota. KKV esitti marraskuussa 2019 HUSille 160 000 euron seuraamusmaksua. 

Valtuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta teettää ylimääräisen tarkastuksen hankintatoimessa esiin tulleiden epäkohtien tarkemmaksi selvittämiseksi vuoden 2019 osalta. Tarkastuksen toivotaan olevan valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisäksi valtuusto esitti, että ostolaskut julkaistaan jatkossa HUSin verkkosivuilla viimeistään keväällä 2021. 

Viimeisin hallituskäsittely 23.3.2020 

Lisätietoja: 

Valtuuston puheenjohtaja Minerva Krohn, minerva.krohn(at)gmail.com 

Arviointikertomus 2019 

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomuksen ja sitä koskevan hallituksen lausunnon. Lausunnon valmistelussa on pyritty painottamaan aiempia vuosia enemmän niiden konkreettisten toimenpiteiden kuvaamista, joihin tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset antavat aihetta. Tarkastuslautakunta on myös julkaissut verkkosivuston www.arviointikertomushus.fi, josta löytyvät arviointien tiivistelmät. 

Viimeisin hallituskäsittely 18.5.2020 

Lisätietoja: 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija Muurinen, seija.muurinen(at)kolumbus.fi 

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen(at)hus.fi 

Kuntayhtymän maksuvalmiutta lisätään 

Valtuusto päätti nostaa maksuvalmiuslainan kerrallaan olevaa kokonaismäärää 200 000 000 euroon kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tällä turvataan lyhytaikaisen luoton riittävyys muun muassa koronaepidemian hoitoon liittyvien kiireellisten hankintojen rahoittamiseksi. 

Hallituskäsittely 20.4.2020 

Lisäyksiä investointeihin 

Valtuusto myönsi vuoden 2020 talousarvion investointiosaan kaksi lisäystä.  Keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamista varten myönnettiin 10 047 725 euroa. HUS on yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa perustamassa keskinäistä potilasvakuutusyhtiötä kattamaan lakisääteisiä potilasvahingoista syntyviä korvauksia.  

Hallituskäsittely 6.4.2020 ​

Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjausinvestoinnin enimmäiskustannuksiksi valtuusto hyväksyi 53 miljoonaa euroa. Investoinnin kustannusarvio on tarkentunut muun muassa toimintojen väistöihin liittyvistä ratkaisuista. Alkuperäinen valtuuston hyväksymä kustannusarvio oli tarjoushintaindeksin muutoksella korjattuna 45 miljoona euroa. 

Viimeisin hallituskäsittely 18.5.2020 

Vi publicerar detta pressmeddelande på svenska i morgon på HUS webbplats. 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset​