Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 11.3.2021 15.36

Valtuuston päätökset 11.3.2021: Vuoden 2020 alijäämä katetaan jäsenkuntamaksulla

Asiasanat:
  • valtuusto

Laakson yhteissairaalalle myönnettiin omavelkainen takaus. Uusi Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalue muodostettiin.

Koronaepidemialla suuri vaikutus toimintaan ja talouteen

Valtuusto vahvisti HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 sitoviksi nettokuluiksi 1795,7 miljoonaa euroa. Se on 41,3 miljoonaa euroa talousarviota alhaisempi. Valtuusto myös päätti, että vuodelta 2020 kertynyt alijäämä 40 miljoonaa euroa katetaan jäsenkunnilta kannettavalla maksulla niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa. Kyseinen summa on jo huomioitu toteutetussa vuoden 2020 jäsenkuntalaskutuksessa.

Alijäämän kattamisen tärkein syy on akuutti koronaepidemiatilanne. Se lisää kuntayhtymän hoito- ja palveluvelkaa, joka puolestaan tulee lähivuosien aikana vaikeuttamaan toimintaa sekä alijäämän kattamistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi sote-uudistuksen toteutuessa voimaanpanolaki velvoittaisi kattamaan kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän ennen kuntayhtymän siirtymistä 1.1.2023 alkaen HUS-yhtymään.

Asian viimeisin hallituskäsittely 8.3.2021

Lisätietoja:
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi
Valtuuston puheenjohtaja Minerva Krohn, minerva.krohn(at)gmail.com

Laakson yhteissairaala sai rahoitustakauksen

Vuodesta 2017 alkaen valmisteltu Laakson yhteissairaala sisältää tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Laakson alueelle rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta ja uusi huoltorakennus. Lisäksi peruskorjataan kolme vanhaa sairaalarakennusta. Kustannusten määrän on arvioitu olevan 838 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätti myöntää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle tässä vaiheessa enintään 150 miljoonan euron omavelkaisen takauksen yhtiön pitkäaikaisille lainoille ja enintään 30 miljoonan euron omavelkaisen takauksen yhtiön kuntayritystodistusohjelmalle.

Asian viimeisin hallituskäsittely 15.2.2021

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

HUSiin uusi kolme toimialaa sisältävä tulosalue

Valtuusto päätti muodostaa HUSiin uuden tulosalueen, jonka nimi on ”Maakunnalliset kliiniset palvelut”. Se koostuu kolmesta HYKS-sairaanhoitoalueelta siirtyvästä toimialasta: Lasten ja nuorten sairaudet, Psykiatria sekä Akuutti, joka vastaa päivystyksestä ja ensihoidosta. Uudelle tulosalueelle siirtyvät myös Hyvinkään sairaanhoitoalueen lasten erikoisalojen lääkäriresurssit sekä Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden ensihoidon resurssit.

Päivystystoiminnan ohjauksessa otetaan huomioon ns. reunasairaaloiden huoli muutoksen heijastumisesta toimintaan. Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon yhteispäivystysten organisaatiot ja henkilökunta pysyvät osana sairaaloita ja niissä säilyy lähiesihenkilö. Toimintaa ohjaa keskitetysti HUS Akuutin toimialajohtaja.

Uusi tulosalue on osa HUSin keskitetympää johtamista, joka tukee entistä paremmin HUSin palvelua alueen perusterveydenhuollolle ja asukkaille.

Asian viimeisin hallituskäsittely 1.3.2021

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Tuominen (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Pöytäkirja ja kaikki päätökset