Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.10.2021 09.23

Valtion tutkimusrahalla ylläpidetään koko terveydenhuoltoa kehittävää yliopistosairaalan tutkimustoimintaa – HUSissa rahoitusta 65 hankkeelle

Asiasanat:
  • lääketieteellinen tutkimus
  • tutkimusrahoitus
  • valtion tutkimusraha

Vuoden 2022 yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen saaneet hankkeet on julkistettu. HUS jakoi hieman alle 7,5 miljoonaa euroa 65 hankkeelle.

Meilahden sairaala-alue.

Meilahden sairaalakampus on yksi Euroopan suurimmista lääke-, terveys- ja hoitotieteellisen tutkimuksen keskittymistä. Kuva: Matti Snellman.

HUSille myönnetty valtion tutkimusrahan määrä yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuodelle 2022 on 7 345 000 euroa. Tämän HUSin tutkimustoimikunta on jakanut hakemusten perusteella 65 tutkimushankkeelle. Rahoituksen määrä hanketta kohden on 47–170 tuhatta euroa. 50 % tutkimusrahoituksesta on STM:n määräyksen mukaan ohjattava tietyille tutkimuksen painoalueille

”Hakemusten taso oli todella korkea, mikä teki arvioinnista haastavaa. Määräysten mukaisten painotusten lisäksi tarkastelemme hankkeen vaikuttavuutta sekä haluamme mahdollistaa rahoituksella uusia tutkimusavauksia”, kertoo HUSin tutkimustoimikunnan puheenjohtaja, linjajohtaja Nina Lindfors.

HUSin tutkimustoimikunta sai 163 hakemusta, joista 40 prosentille myönnettiin rahoitus. Hieman päälle 7 prosenttia rahoitusta saaneista tutkijoista olivat uusia, eli he eivät olleet aikaisemmin saaneet valtion tutkimusrahaa. Eniten rahoitettuja tutkimushankkeita oli Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä, jonne jaettiin 1 210 000 euroa (16,27 prosenttia HUSin koko rahoituksesta) sekä Vatsakeskuksessa, jonne jaettiin 1 004 000 euroa (13,5 prosenttia HUSin koko rahoituksesta). Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä sekä Vatsakeskuksesta rahoitusta sai molemmista 9 hanketta. Muista tulosyksiköistä rahoitettiin keskimäärin noin neljää hanketta kustakin. 41,5 prosenttia rahoitusta saaneista tutkijoista oli naisia.

”Valtion myöntämän rahoituksen ansiosta voimme toteuttaa monia laajoja tutkimuksia, joilla ennaltaehkäistään periytyviä sairauksia tai jotka tuottavat lisää tietoa ennestään tuntemattomista sairauksista, auttavat kehittämään uusia tehokkaampia hoitoja, lisäävät sairaanhoidon kustannustehokkuutta, parantavat ihmisten terveyttä yleisellä tasolla, pidentävät pysyvästi sairastuneen elämää sekä parantavat potilaan elämänlaatua. Jos tämä rahoituslähde ehtyy, yliopistotasoinen terveydentutkimus ja sitä kautta koko terveydenhuollon kehittyminen on vaakalaudalla”, HUSin tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta sanoo.

Aikaisempien valtion tutkimusrahoitusta saaneiden hankkeiden tulokset ovat luettavissa HUSin verkkosivuilta. Haku vuoden 2023 rahoituksella aukeaa huhtikuussa 2022.

Toimitusjohtajan päätös ja rahoitusta saaneet hankkeet on julkaistu HUSin intrassa.