Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.4.2021 10:09

Uusi toimintamalli tekee viestimisestä mutkattomampaa Uudenmaan Päivystysavun ja Vantaan terveysasemien välillä

Asiasanat:
  • Apotti
  • Akuutti
  • päivystysapu

Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa HUS Akuutin Uudenmaan Päivystysavussa tehty potilaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arviointi voidaan toimittaa Apotti-järjestelmän rajapintojen kautta suoraan Vantaan terveysasemalle.

Päivystysavun puhelimeen vastaa sairaanhoitaja

Vuonna 2020 vantaalaisille potilaille tehtiin HUS Akuutin toimittamassa päivystysavussa yli 26 000 kiireellistä hoidon tarpeen arviointia. Uusi toimintamalli koskee potilaita, jotka eivät vaadi välitöntä päivystyshoitoon ohjausta. Päivystysavun hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä kiireellisen hoidon perusteita.

Toimintamalli edistää potilaiden hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta

Uudella toimintamallilla halutaan varmistaa, että potilaan siirtyessä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon tai päinvastoin hoitovastuussa olevalla taholla on hyvät tiedot potilaan aiemmista yhteydenotoista terveydenhuoltoon. Toimintamallilla tehdään palveluista entistä asiakaslähtöisempiä: potilaan ei tarvitse soittaa samasta hoidon tarpeesta useampaan paikkaan, vaan tieto liikkuu yhteisessä järjestelmässä. Päivystysavussa tehdyn arvioinnin siirtyessä perusterveydenhuollon yksikköön ennakolta, potilaat voivat odottaa perusterveydenhuollon yksikön yhteydenottoa rauhassa.

Uudenmaan Päivystysavun palvelupäällikkö Hanna Vainio uskoo, että tulevaisuudessa tällaiset toimintamallit helpottavat puheluruuhkia ja parhaimmassa tapauksessa helpottavat priorisoimaan yhteydenottoja kiireellisyysluokitusten avulla. ”Päivystysavun näkökulmasta hyödyt liittyvät potilastyytyväisyyteen. Haluamme tarjota asiakkaille laadukasta palvelua ja hyödyntää hankittujen tietojärjestelmien potentiaalia tuottamaan hyötyjä nimenomaisesti palvelunkäyttäjille. Päivystysapuun soittaneiden potilaiden ei tarvitse kertoa terveysongelmastaan useita kertoja, vaan tieto liikkuu järjestelmässä ammattilaiselta toiselle”, Vainio kertoo. ”Terveysasemien näkökulmasta toivon, että uusi toimintamalli sekä helpottaa että keventää hoidon tarpeen arviointiprosessia. Päivystysavussa rakenteisesti kirjattu hoidon tarpeen arviointi on terveysaseman ammattilaisen käytössä päätöksenteon tukena.”

Mutkatonta viestintää potilaiden ja sote-ammattilaisten välille

Joustavan tiedonsiirron lisäksi Apotti-järjestelmä tuo sote-ammattilaisten ja potilaiden käyttöön uudenlaisia viestintäkanavia. Kun Päivystysavussa tehty hoidon tarpeen arviointi on siirtynyt perusterveydenhuoltoon tiedoksi, voidaan potilaaseen olla yhteydessä puhelimitse, tekstiviestitse tai Apotin asiakasportaali Maisan kautta. Maisaa voi käyttää helposti verkossa osoitteessa www.maisa.fi tai iOS- ja Android-sovelluskaupoista ladattavalla mobiilisovelluksella.

”Näen, että Maisan käyttö hyödyttää erityisesti potilasta”, Vainio kertoo.

”Maisan käyttöönotto ja käyttäminen sekä selaimessa että puhelimella on varsin vaivatonta.  Omat tiedot ovat helposti luettavissa ja puolesta asiointi vaivatonta ottaa käyttöön.” Vainio toivoo, että HUS-alueen asukkaat innostuvat tutustumaan Maisan mahdollisuuksiin. ”Maisanhan voi ottaa käyttöön kuka vaan HUS-alueella asuva henkilö.  Esimerkiksi Päivystysavun hoitajan kirjaukset on luettavissa Maisassa ja jatkossa potilaille voidaan lähettää Maisa viestillä myös itsehoito-ohjeita.”

Uudenmaan Päivystysavun palvelupäällikkö Hanna Vainio: ”Potilaat ovat olleet tyytyväisiä erityisesti siihen, että heidän asiastaan otetaan koppi yhdellä yhteydenotolla”

Toimintamallin käyttöönotto on Vainion mukaan sujunut ilman suuria ongelmia. ”Yhteistyö Apotin, Vantaan terveysasemien ja Uudenmaan Päivystysavun välillä on sujunut hyvin. Erityinen kiitos kuuluu sekä Vantaan että Päivystysavun osaavalle, joustavalle ja kehitysmyönteiselle henkilökunnalle.” Vainio kiittää potilaita heiltä tulleesta palautteesta. ”Toimintamallin kehitystyön ja käyttöönoton arvokkain palaute on tullut potilailta. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä erityisesti siitä, että heidän asiastaan otetaan koppi yhdellä yhteydenotolla.”

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa.

Vantaan kaupungin terveyspalvelut on yksi suurimmista HUS Akuutin Päivystysavun yhteistyökumppaneista. Toimintamalli kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Apotin, Päivystysavun ja Vantaan terveysasemien asiantuntijoiden kanssa.