Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 26.8.2021 10.36

Uusi opas aikuisten painon puheeksi ottamiseen terveydenhuollon ammattilaisille

Asiasanat:
  • ylipaino
  • Hyvä kierre -projekti

Uusi opas painon puheeksi ottamiseen terveydenhuollon ammattilaisille on käytännönläheinen apu, kun keskustellaan asiakkaan kanssa painosta yhteistyötä korostavassa ilmapiirissä. Opas taustoittaa aiheen herkkyyttä ja auttaa kohtaamaan asiakkaan kannustaen, hänen tarpeitaan kuunnellen ja voimavarojaan vahvistaen.

Tarve oppaalle on tullut terveydenhuollon ammattilaisilta sekä asiakkailta. Sisältöä tehdessä on kuultu lukuisia ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita. ”Ammattilaiset kaipaavat keinoja painon puheeksi ottamiseen asiakasta arvostavalla tavalla ja asiakkaat toivovat kunnioittavaa painopuhetta”, kertoo kehittämispäällikkö Laura Suojanen HUSista.

Oppaassa on valmiita kysymyksiä, joita voi suoraan hyödyntää keskustelussa asiakkaan kanssa. ”Halusimme tuottaa mahdollisimman konkreettisen ja asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioivan työvälineen ammattilaisten käyttöön”, toteaa ylilääkäri Paula Häkkänen HUSista.

Ylipaino on yleistynyt kaiken aikaa. Vuonna 2020 työikäisistä 20–54-vuotiaista miehistä 65 prosenttia ja naisista 49 prosenttia oli painoindeksin mukaan ylipainoisia tai lihavia.

”Lihavuus lisää riskiä sairastua lukuisiin sairauksiin, joten on tärkeää, että elintavat ja paino otetaan terveydenhuollossa puheeksi rakentavalla tavalla ja asiakkailla on mahdollisuus saada yksilöllistä elintapaohjausta”, sanoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä.

”Oikeanlaisella puheella voidaan vähentää lihavuuteen liittyvää leimaa ja häpeää ”, kertoo ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa Sydänliitosta. Ammattilaisen oman toiminnan arviointi ja asiakkaan tarvitseman tuen mahdollistaminen ovat osa painon puheeksi ottamisen tekniikkaa.

Opas täydentää keväällä 2020 päivitettyä Lihavuuden käypä hoito -suositusta, jossa puheeksi ottaminen on nostettu tärkeäksi teemaksi.

Lähde:
Aikuisten painon puheeksi ottaminen -opas

Lisätietoa:
Painon puheeksi ottaminen -opas ja oppaan tukimateriaali

THL:n verkkopalvelu: Lihavuus