Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 11.12.2020 13:10

Uusi av-tekniikka ja Teams tiedolla johtamisen tukena

Asiasanat:
  • Husari
  • artikkeli
  • Vatsakeskus

Toiminnasta saatava reaaliaikainen tieto auttaa tiedolla johtamisessa Vatsakeskuksessa.

Vatsakeskus_tiedolla_johtaminen

Kliininen asiantuntija Erika Mantere ja osastonhoitaja Sami Haapalainen esittelevät Vatsakeskuksen uutta av-tekniikkaa.

Vatsakeskuksen yksiköt tallentavat reaaliaikaisen tiedon toiminnastaan Teams-sovelluksen kautta. Sovelluksessa olevaan taulukkoohjelmaan kerätään tietoa potilaspaikoista ja henkilökuntatilanteesta. 

”Yksiköiden kuormittavuutta seurataan potilasvirtaa kuvaavien lukujen sekä henkilökunnan äkillisiä poissaoloja sekä rakennetta kuvaavien lukujen avulla. Jos yksikössä on paljon perehtyviä tai ilman lääkelupaa olevia hoitajia on kuormitus korkeampi”, osastonhoitaja Helena Raappana kertoo.

Vuorovastaavat tallentavat yksiköiden toimintaa kuvaavat tiedot sovellukseen käsin kaikista Vatsakeskuksen yksiköistä kolme kertaa päivässä. 

”Tilannepalaverit pidetään arkipäivisin kaksi kertaa, jolloin tehdään tarvittaessa välittömiä päätöksiä yksiköiden välisen kuormituksen jakamisesta tai jos potilaspaikkatilanne vaatii yksiköiden välisiä siirtoja. Palavereissa suunnitellaan tulevia vuoroja ja tehdään päätöksiä lukuihin ja yhteiseen suunnitteluun perustuen”, Raappana sanoo.

Tilannepalavereissa ovat paikalla Meilahden ja Kolmion vuodeosastojen vuorovastaavat. Peijaksen sekä Jorvin vuodeosastojen vuorovastaavat osallistuvat Teamsin videoyhteyden kautta. Uusi av-tekniikka helpottaa tilannepalavereiden järjestämistä ja niihin osallistumista paikasta riippumattomasti ja tuo reaaliaikaisen näkymän koko Vatsakeskuksen tilanteeseen myös toimialajohdolle.   

Yhteistyö edistänyt ratkaisukeskeistä kulttuuria

Osaavan henkilökunnan sijoittuminen toiminnan ja potilaiden hoitoisuuden edellyttämällä tavalla edistää potilasturvallisuutta. Toimintalukujen tarkastelu suuremmassa kokonaisuudessa lisää toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, takaa henkilökunnan optimaalisen resursoinnin sekä turvaa sujuvan potilasvirran. Toimintalukujen vieminen taulukkoon on osa vuorovastaavien työtä, ja luvut ovat avoimesti nähtävillä koko henkilökunnalle. 

”Malli on lisännyt yksiköiden yhteistyötä ja yhdessä suunnittelu on kehittänyt ratkaisukeskeistä kulttuuria. Toivomme, että yhteisellä suunnittelulla ja päätöksenteolla on positiivisia vaikutuksia hoitotyön ammattilaisten työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen”, Raappana sanoo.

Vatsakeskuksessa on tavoitteena, että luvut päivittyisivät potilastietojärjestelmästä automaattisesti, ja tieto olisi joka hetki reaaliaikaista. Kehittämisen kohteena on myös toiminnan ennustettavuus. Henkilökunnan optimaalisen resursoinnin tueksi kehitetään mallia, jossa henkilökunnan akuutit poissaolot otettaisiin paremmin huomioon historiatietoja analysoimalla ja mallintamalla.

Teksti ja kuva: Lotta Laine

Husari 6/2020