Siirry pääsisältöön

News Julkaistu 12.4.2022 12.54

Uudessa lastensairaalassa selvitetään lasten kokemuksia sairaalahoidosta – VoiCEs-hankkeessa mukana neljä eurooppalaista lastensairaalaa

Asiasanat:
  • lapsi
  • nuoret
  • asiakastyytyväisyys

Uusi lastensairaala on mukana VoiCEs-hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten osallistumista lastensairaanhoidon laadun arviointiin ja parantamiseen. Hankkeessa selvitetään lasten kokemuksia heidän saamastaan hoidosta. Lasten kokemusten kerääminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa hankkeen neljässä sairaalassa.

Tyttö on sairaalasängyllä ja pitää hymyillen isoisänsä kädestä kiinni.

Italialaisen Sant'Annan yliopiston johdolla VoiCEs-hankkeessa kehitetään lapsille suunnattu sähköinen potilaspalautekysely ja tietoalusta, joiden avulla voidaan mitata ja vertailla lapsen ja nuoren kokemusta vuodeosastohoidosta. Tulosten avulla sairaalakokemusta on mahdollista kehittää entistä myönteisemmäksi.  

”Lapset voivat antaa oman palautteensa HUSin palautejärjestelmän kautta jo nyt, mutta lapsilta ei ole kysytty palautetta systemaattisesti. Haluamme, että lapsen saaman korkeatasoisen hoidon lisäksi myös sairaalakokemus on myönteinen”, sanoo Digitaaliset ja innovaatiopalveluiden linjajohtaja Katariina Gehrmann Uudesta lastensairaalasta. 

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi  

Lapsen ikä ja kehitystaso vaikuttavat hänen kokemukseensa sairaalahoidosta. VoiCEs-hankkeen kohderyhmää edustavat 0–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Kysely mukautetaan eri ikäryhmille esimerkiksi siten, että vanhemmat täyttävät lomakkeen niiden lasten kohdalla, jotka eivät osaa vielä lukea 

Lapsen oikeus oman mielipiteensä ilmaisuun häntä koskevissa asioissa mainitaan muun muassa Lapsen oikeuksien sopimuksessa. 

”Sairaalassaoloaika vie lapsen aina pois hänen normaalista elinympäristöstään. Sairaalassa ollessa lapsella tulee olla oikeus vanhemman läsnäoloon sekä tietoon ikää ja ymmärtämiskykyä vastaavalla tavalla. Hoitoympäristön pitää olla myös lapsille sopiva ja hoitoa tulee saada lastensairaanhoitoon suuntautuneelta henkilökunnalta. Tutkimuksessa selvitämme, kuinka hyvin lapsen oikeus hyvään hoitoon sairaalassamme toteutuu lapsen kokemana”, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Tuula Kortekangas

Yhteistyö hyödyttää monia eurooppalaisia lastensairaaloita  

Uuden lastensairaalan lisäksi hankkeessa on mukana yliopistollinen lastensairaala Latviasta, Meyerin lastensairaala Italiasta sekä Erasmus MC Sophian lastensairaala Alankomaista. Palautekyselyn kehittämiseen osallistuu sairaaloista useita eri alojen asiantuntijoita.  

Hankkeen ammattilaisten kesken on mahdollista arvioida kunkin sairaalan vahvuuksia, nähdä kehittämismahdollisuuksia ja oppia toinen toiselta. Palautekysely on tarkoitus jakaa kehittämistyökaluksi myös eurooppalaiseen lastensairaalaverkosto ECHO:oon kuuluville sairaaloille. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission kanssa. 

VoiCEs-hankkeen nettisivut.