Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 22.9.2021 16.44

Tutkimustoiminnan hallinnointiin haetaan selkeyttä - HYKS-instituutti voisi sulautua HUSiin

Tutkimustoiminnan hallinnointia tekevän HYKS-instituutti Oy:n toiminnot esitetään sulautettavaksi HUSiin. Tavoitteena on keskittää tutkimuksen tukipalvelut yhteen yksikköön, mikä selkeyttäisi ja virtaviivaistaisi toimintaa.

Talous- ja konsernijaosto käsitteli kokouksessaan HYKS-instituutin toimintaa ja päätti aloittaa suunnittelun instituutin toimintojen sulauttamista HUSin yhtymähallintoon. Alustavan suunnitelman mukaan tämä tehtäisiin liikkeenluovutuksena, jolloin instituutin 14 asiantuntijaa siirtyisi HUSiin vanhoina työntekijöinä. HYKS-instituutin kanssa tehdyt toimeksiantajien sopimukset pysyisivät kuitenkin voimassa tutkimusten päättymiseen asti. 

Tutkimuksen hallinnollisten asiantuntijoiden siirtyminen yhteen organisaatioon lisäisi tutkimusrahoituksen sujuvuutta ja valvontaa sekä lisäisi toiminnan tehokkuutta. HUSin rooli tutkimuskumppanina saisi toimintojen sulauttamisen myötä lisää selkeyttä.  

Nykyisessä tutkimusrahoituksen toimintamallissa HYKS-instituutti vastaa sopimuspohjaisesti teollisuuden kanssa tehtävistä sopimustutkimuksista. Samanaikaisesti osa muista rahoittajista – kuten Suomen Akatemia - kuitenkin edellyttää, että rahoitus tulee hallinnoida kuntayhtymän toimesta. 

HYKS-instituutin toiminnan sulauttaminen muuhun HUSiin olisi johdonmukainen askel keskittää kaikki tutkimuspalvelut yhteen paikkaan. Jo aiemmin on päätetty aloittaa selvitys HYKS-instituutin tutkimusta tukevan, noin 50 työntekijän työsuhteiden siirtämisestä HUSiin. 

Kokonaan HUSin omistuksessa oleva HYKS-instituutti Oy hallinnoi HUSissa ulkopuolisella teollisuuslähtöisellä rahoituksella tehtäviä tutkimuksia, jotka kohdistuvat HUSin potilaisiin tai resursseihin. Instituutin tarjoamia kliinisten tutkimusten hallinnointipalveluita ovat sopimusten teko, budjetointi, talous- ja henkilöstöhallinto sekä tutkimusten seuranta ja raportointi. 

HUSin mediapalvelun yhteystiedot: www.hus.fi/ajankohtaista/medialle