Siirry pääsisältöön

Article Julkaistu 5.10.2022 13.05

Toimiva sairaala suunnitellaan yhdessä

Asiasanat:
  • Husari
  • rakennushankkeet
  • Siltasairaala

Käyttäjälähtöisesti suunniteltu sairaala on turvallinen ja toimiva. Lähtökohtina ovat potilaan tarpeet ja kokemus sekä optimaaliset työolosuhteet henkilöstölle. HUSin rakennushankkeissa toiminnan ja tilojen suunnitteluun osallistuu aina laaja, moniammatillinen joukko henkilökuntaa, sekä potilaita.

Siltasairaala Meilahdessa

Meilahden sairaala-alue täydentyy erikoissairaanhoidon korkeatasoiseksi palvelukokonaisuudeksi Töölön sairaalan toimintojen siirtyessä Siltasairaalaan vuoden 2023 alussa.

Siltasairaala avautuu alkuvuonna 2023

HUSin historian suurin rakennushanke valmistui kesäkuun lopussa. Modernin ja valoisan Siltasairaalan suunnittelussa oli aktiivisesti mukana yli 40 sairaanhoidon ja tukipalvelujen edustajaa. Lisäksi mallitiloja testasivat useat kokemusasiantuntijat; potilaat ja omaiset.

Tiloissa jatkuvat vielä massiivinen varustelu ja laiteasennukset ennen tammikuussa alkavia yksiköiden muuttoja. Siltasairaalaan muuttavat Töölön sairaalan nykyiset toiminnot, muun muassa ortopedia, traumatologia ja neurokirurgia sekä valtaosa nykyisen Syöpäkeskuksen toiminnoista. Ensimmäiset potilaat otetaan vastaan alkuvuonna 2023. 

Siltasairaalassa tulee toimimaan päivystys, leikkausosasto, teho-osasto, poliklinikoita, lääkehoitoyksikkö, vuodeosastoja ja magneettitutkimustilat. Siellä on 58 tehohoitopaikkaa, 16 leikkaussalia, 4 vuodeosastoa, 215 sairaansijaa ja 69 päiväsairaalapaikkaa. Sairaalaan on rakennettu myös opetus- ja luentotiloja sekä lounasravintola, kahvila ja apteekkitilat.

Tammisairaalasta Suomen johtava silmäsairaala

Tammisairaala havainnekuva
Tammisairaalaan rakennetaan yhtenäiset tilat tuottamaan korkealaatuista hoitoa Suomen johtavassa silmäsairaalassa.

Tammisairaala on Meilahden sairaala-alueen läheisyyteen tuleva uudisrakennus, joka yhdistää eri puolille Helsinkiä hajautetut silmätautien erikoissairaanhoidon hoitoyksiköt saman katon alle. Sairaalaan tulee 17 silmätautien toiminnallista yksikköä, 15 leikkaussalia ja 12 vuodepaikkaa.

Rakentamisen lähtökohtana ovat heikkonäköisten potilaiden erityistarpeet; suunnittelussa huomioidaan saavutettavuus ja esteettömät kulkureitit. Käyttäjälähtöisen sairaalan suunnitteluun osallistuu laaja joukko henkilökuntaa ja potilaita.

Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2021 ja valmistumistavoite on kesäkuussa 2024. Ensimmäiset potilaat otetaan vastaan vuoden 2025 alussa.

Jorviin uusi osastorakennus

Jorvin sairaalan uusi osastorakennus
Vuonna 2026 avattavaan Jorvin sairaalan uuteen osastorakennukseen tulee yhteensä 367 vuodepaikkaa.

Jorvin sairaalan uusi osastorakennus on sairaala-alueen yhteyteen rakennettava uudisrakennus, johon tulee erikoissairaanhoidon toimintoja ja uusi pääaula. Somaattisille erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, synnytykselle, kuvantamiselle ja lasten poliklinikalle rakennetaan terveelliset ja turvalliset puitteet. 

Suunnitteluvaiheessa on hyödynnetty mallitiloja, joita niin suunnittelijat kuin käyttäjätkin ovat pitäneet ehdottoman tärkeänä osana uuden osastorakennuksen suunnittelua.

Rakentaminen alkaa talvella 2022–2023 ja osastorakennuksen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Ensimmäiset potilaat otetaan vastaan kesällä 2026.

Teksti: Mirkka Kujala, Karoliina Koski, Elle Ylönen
Kuvat: Suomen Ilmakuva Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy, Arkkitehtiyhteenliittymä Triangeli

Husari 3/2022

Feedback

Löysitkö etsimäsi?