Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 22.9.2023 11.59

Tarkka tulkkaus ehkäisee väärinkäsityksiä

Asiasanat:
  • Husari
  • Tulkkaus
  • kulttuuripsykiatria

Arabian kielen asioimistulkki Alex Al-zuhairi on tulkannut HUSille yli kahdeksan vuoden ajan. Hän on erikoistunut erityisesti kulttuuripsykiatrian toimintaympäristöön.

Kuvituskuva Kaksi henkilöä kahvitauolla

”Tulkilta vaaditaan vankkaa alan aihepiirin tuntemusta sekä erikoisalan sanaston hallintaa. Koulutettu tulkki tietää, mitä tällaiset tulkkaukset vaativat, sillä pelkkä hyvä kielitaito ei riitä”, Al-zuhairi sanoo.

Työ vaatii jatkuvaa kehittymistä ja kielitaidon ylläpitoa. Lisäksi on tunnettava tulkkaamiensa kielten kulttuurierot ja ilmaisutavat. Arabian kielen tulkkauksen tekee erityisen haastavaksi sen lukuisat murteet. Jokaiseen työtehtävään on mahdollisuuksien mukaan valmistauduttava huolella etukäteen.

”Tulkilta vaaditaan samanaikaisesti äärimmäistä keskittymiskykyä, tarkkaa kuuntelua ja oleellisten asioiden käsittelyä. Vastuullinen ja tarkka tulkkaus ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä. Huolimaton tai väärä tulkkaus voi johtaa väärään diagnoosiin ja olla vaaraksi potilaalle”, Al-zuhairi muistuttaa.

Ennakkotieto auttaa tulkkia

Hankalimpina Al-zuhairi pitää sellaisia tulkkauksia, joissa aihetta ei ole kerrottu etukäteen. Hän toivookin, että tulkkia tilaava ilmoittaisi aiheen etukäteen, jotta tulkki voi valmistautua ja tulkkaus on mahdollisimman sujuvaa. Myös hoitokokoukset ovat haastavia, kun eri alojen ammattilaiset jakavat paljon tietoa yhdellä kertaa.

Erikoissairaanhoidon tulkkaus on vaativaa, sillä tulkin on hallittava lääketieteelliset termit molemmilla kielillä ja pystyttävä toimimaan useiden eri terveydenhuollon alojen ammattilaisten kanssa. Al-zuhairi suosittelee käyttämään potilaalla aina samaa tulkkia etenkin, jos potilas niin toivoo. 

Al-zuhairin kokemuksen mukaan potilaat suhtautuvat tulkin käyttöön yleensä myönteisesti. Moni sellainenkin, joka puhuu suomea, toivoo oman murteensa tulkkia, sillä he eivät välttämättä hallitse lääketieteellisiä termejä. He haluavat myös ilmaista itseään omalla äidinkielellään, tunnekielellään.

”Tulkki pystyy mukauttamaan tulkkauksen esimerkiksi tulkattavan murteen tai koulutustason mukaan niin, että kieli on tulkattavalle ymmärrettävää. Samalla tulkattavan ilmaisutapa välittyy lääkärille. Tulkki pystyy virittämään tunneilmaisuaan potilaan tunnetilan mukaan, mikä on tärkeää etenkin mielenterveystulkkauksessa. Psykiatrisessa arviossa esimerkiksi sekavalta vaikuttava puhe on tärkeää tulkata sekavana, eikä siistiä sitä selkeämmäksi”, Al-zuhairi sanoo.

Teksti: Suvi Huttunen

Husari 3/2023

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.