Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 11.6.2024 11.30

Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa keinoja hoitoon pääsyn parantamiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi

Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä hoitoon pääsyn turvaamista samalla kun vaikean taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi on löydettävä keinoja. Jotta molemmissa onnistutaan, on yhteistyön Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa oltava saumatonta, strategian toteutumista seurattava järjestelmällisesti ja johtamisessa tarvittavaa tietopohjaa kehitettävä.

HUSin yhtymäkokous käsittelee 13.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Lautakunta on arvioinut muun muassa HUS-yhtymän ensimmäistä vuotta, hoitotyön johtamista, synnytystoimintaa ja lapsettomuushoitoja, apuvälinepalvelujen ja palliatiivisen hoidon järjestämistä sekä potilas- ja asiakasviestintää.

HUS-yhtymän ensimmäistä toimintavuotta leimasivat edelleen jatkuvat vaikeudet monien terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuudessa ja hoitoon pääsyssä. Taloudellinen tilanne oli vaikea ja alijäämää kertyi 111,1 miljoonaa euroa. Palvelujen määrää ei voida tiukassa taloustilanteessa lisätä, mikä tekee hoitoon pääsyn määräaikojen noudattamisesta vaikeaa.

Tarkastuslautakunta antaa 9 suositusta HUSin toiminnan kehittämiseksi

Tarkastuslautakunta pitää seuraavien suositusten toteuttamista välttämättömänä, jotta varmistetaan lainsäädännön vaatimusten noudattaminen ja pysyminen tiukassa talousraamissa:

  • HUSin tulee löytää keinot, joilla varmistetaan lainmukainen hoitoon pääsy Valviran määräyksen mukaisesti 31.3.2025 mennessä. Määräyksen toteuttaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyötä HUS-yhtymän omistajien kanssa muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja päivystyksen pitkien kokonaishoitoaikojen lyhentämiseksi.
  • Talousarviossa tulee asettaa strategialle ja sen painopisteille mitattavat tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot. Tavoitteet tulee asettaa siten, että HUSin omistajat ja muut sidosryhmät voivat seurata strategian edistymistä strategiakauden aikana.
  • Taloustilanteen vakauttaminen edellyttää Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa sovittuja konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuottavuus- ja säästöohjelmien toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tasapainottamaan taloutta. Palvelujen kustannusvaikuttavuudesta tulee tuottaa enemmän tietoa ja hyödyntää sitä päätöksenteossa.

 

Haasteista huolimatta isossa organisaatiossa tapahtuu myös paljon myönteistä kehitystä. Vuonna 2023 työnhakijoita oli aiempaa enemmän ja henkilöstön työkyky on hyvällä tasolla. Terveyskylän palvelut säästävät ammattilaisten aikaa ja parantavat kansalaisten elämänlaatua - hyödyt on arvioitu sadoiksi miljooniksi euroiksi. Syöpäkeskukselle myönnettiin maaliskuussa 2024 Pohjoismaiden ensimmäinen Magneettisairaala-tunnustus osoituksena erinomaisesta hoitotyöstä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä arviointimuistiot vuodelta 2023 ovat julkaistu osoitteessa www.arviointikertomushus.fi.

Mikä on tarkastuslautakunta?


Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida HUS-yhtymälle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.


HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.