Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 3.3.2021 12:13

Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa - valtakunnallinen biopankkikampanja käynnistyy

Asiasanat:
 • biopankki
 • lääketieteellinen tutkimus
 • koronavirus

Moderni lääketiede ja hoito perustuvat tutkimustietoon. Tutkimusten avulla on onnistuttu kukistamaan monet aiemmin henkeä uhanneet taudit. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. 3.3. käynnistyneessä Annatko luvan -kampanjassa kerätään kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvia biopankkisuostumuksia tutkimukselle olennaisten näytteiden saamiseksi.

Juha Tuominen HUS-taustan edessä.

Annatko luvan -kampanjassa ovat mukana HUSin sairaalabiopankki Helsingin Biopankki, Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Tampereen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Itä-Suomen Biopankki ja Suomen Terveystalon Biopankki. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on yksi kampanjan kasvoista.

”Tänään tehty tieteellinen tutkimus auttaa luomaan uusia, entistä parempia hoitoja huomiselle. Tiede tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi koronan voittamiseen, ja auttaa näin paluussa takaisin normaaliin yhteiskuntaan, korostavat Annatko luvan -kampanjassa mukana olevat erikoissuunnittelija Anne Tiihonen ja tutkija Otto Manninen Helsingin Biopankista.

Annatko luvan -kampanja alkaa 3.3. Mukana ovat Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Tampereen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Helsingin Biopankki ja Suomen Terveystalon Biopankki.

Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

”Biopankkeihin ei kerätä näytteitä ainoastaan yksittäiseen tutkimuskysymykseen vastaamista varten, vaan biopankissa olevia näytteitä on mahdollista hyödyntää lukuisiin tutkimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Biopankeilla on suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle", Manninen kertoo.

Annatko luvan -kampanja käynnistyy nyt toista kertaa. Ensimmäinen kampanja käynnistettiin huhtikuussa 2020, kun koronavirusepidemia käytännössä lopetti mahdollisuuden biopankkisuostumusten keräämiseen kasvotusten. Kampanjan aikana suostumuksia saatiin lähes 14 000 ympäri Suomen.

Biopankit tärkeitä erilaisten sairauksien tutkimuksessa

Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

Biopankkien näytteitä on myös hyödynnetty koronapandemian aikana muun muassa FinnGen-hankkeen tutkimuksessa, jossa on pyritty ymmärtämään koronavirusinfektion perinnöllistä taustaa. Lisäksi Helsingin Biopankin aineistoista on toteutettu muun muassa tutkimus COVID-19-infektion kulkuun vaikuttavista tekijöistä sekä koronaviruksen esiintyvyyttä, kehitystä ja riskitekijöitä kartoittava kohorttitutkimus, joka hyödyntää ainutlaatuista näytteenantajien takaisinkutsumahdollisuutta.

Näin voi antaa biopankkisuostumuksen:

 • Jokaisen on mahdollista luovuttaa näytteensä biopankkiin. Edellytyksenä on ainoastaan voimassa oleva suomalainen henkilötunnus.
 • Osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää suostumuksen antamista.
 • Biopankkisuostumuksen voi antaa sähköisesti tai paperilla. Biopankkisuostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilman erillistä syytä samalla tavalla.
 • HUS-alueen asukkaat voivat tehdä suostumuksen Helsingin Biopankin verkkosivujen kautta.
 • Biopankkisuostumus tai -kielto kannattaa tehdä siihen biopankkiin, jonka sairaanhoitopiirissä oma terveydenhuolto tapahtuu.
 • Biopankkinäyte (yleensä verinäyte) otetaan yleensä laboratoriossa muun näytteenoton yhteydessä. Joissakin sairaanhoitopiireissä näytteen voi käydä antamassa myös erikseen.
 • Vaikka nyt ei heti olisi mahdollista antaa näytettä, on asia hyvä pitää mielessä ja tilata sopivan hetken tullen aika laboratoriosta näytteenottoa varten tämän vuoden aikana.
 • Lisätietoja suostumuksen antamisesta löytyy oman alueen biopankin verkkosivuilta. Alueella toimivan biopankin löydät osoitteesta www.annatkoluvan.fi.

 

Lisätietoja:
Otto Manninen, tutkija @email
Anne Tiihonen, erikoissuunnittelija, @email