Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 29.4.2021 12.40

Synnyttäminen HUSissa on turvallista

Asiasanat:
  • Naistenklinikka
  • Espoon sairaala
  • synnytys

HUSin synnytysosastojen, erityisesti Espoon sairaalan kätilöiden työkuorma, resurssien riittävyys ja synnyttämisen turvallisuus on herättänyt julkisuudessa keskustelua. Kätilöiden huoli on kuultu. HUS haluaa korostaa, että synnyttäminen HUSin sairaaloissa on turvallista.

Synnytysten hoito on päivystystoimintaa, jossa kesäkuukaudet ovat olleet viimeisimpien vuosien tilastojen mukaan vuoden vilkkainta aikaa. Tämä vaikeuttaa yhtäjaksoisten pidempien kesälomien järjestämistä, sillä synnytyksiä hoitavan kätilön työ on vaativaa asiantuntijatyötä, josta vain osa on korvattavissa sijaistyöllä.

Henkilöstön riittävän palautumisen vuoksi HUSissa pyritään yleisesti järjestämään kaikille työntekijöille mahdollisimman pitkä yhtäjaksoinen kesäloma. Naistenklinikan ja Espoon sairaalassa synnytyssalikätilöt voivat pitää lomaa kesä–elokuussa kolme viikkoa ja touko- tai syyskuussa yhden viikon. HUS toimii kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

”Synnytyssalityöskentely vaatii pitkän perehtymisen, ja siksi työvuoroissa täytyy koko ajan olla mukana osaavia, kokeneita ammattilaisia. Näin takaamme potilasturvallisuuden. Olemme myös esittäneet synnytysosastoille lisävakansseja ensi vuodelle”, HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo.

Naistentautien ja synnytysten johtava ylihoitaja Kirsi Heino haluaa oikaista julkisuudessa esiin tulleita väitteitä tänä keväänä irtisanoutuneiden hoitotyöntekijöiden määrän noususta.

”Synnyttäjiä ja synnyttäneitä hoitavien vakituisten kätilöiden vaihtuvuus on vuosittain noin viisi prosenttia. Keväällä vaihtuvuus ei ole tästä merkittävästi noussut viimeisimpiin vuosiin verrattuna. Toki pätevien sijaisten saaminen on muun muassa koronavirusepidemian vuoksi vaikeampaa.  Hoitohenkilöstöllä on työmarkkinoilla nyt poikkeuksellisen paljon valinnanvaraa”, Heino selventää.

”Arvostamme kaikkien, niin kokeneiden kuin uran alkuvaiheessa olevien kätilöidemme työpanosta. Tämän tapauksen myötä on kuitenkin selvää, että meidän pitää parantaa keskustelua johdon ja henkilöstömme välillä. Olemme myös käynnistäneet keskustelun sairaanhoitoalueen johdon kanssa sijaisjärjestelyjen parantamiseksi.”

Maaliskuu oli alkuvuoden vilkkain synnytyskuukausi

Synnytykset on pystytty hoitamaan kaikissa HUSin synnytyssairaaloissa turvallisesti, vaikka synnytysmäärät nousivat tammi–maaliskuun seurantajaksolla noin seitsemän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Hoitohenkilökunnan minimivahvuus on ympäri vuorokauden Naistenklinikalla vähintään 46 ja Espoossa 15.

Kesän 2021 syntyvyysennuste HUSin alueella ei näytä merkittävästi eroavan edellisistä vuosista sikiöseulontalukujen perusteella: kesäkuukausille ei ole odotettavissa merkittävästi edellisiä kesiä suurempaa synnytyspiikkiä. Maaliskuu oli tilastojen mukaan HUSissa toistaiseksi vilkkain synnytyskuukausi. Synnytykset lisääntyivät noin yksitoista prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

HUSissa asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyttä mittaavalla NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score, asteikko -100–+100). Tammi–maaliskuun 2021 synnytysten osalta Espoon ja Jorvin sairaaloissa suositteluindeksi oli + 83,9 ja Naistenklinikalla + 85,2. Koko HUSin tavoite on +70.

HUSissa seurataan systemaattisesti potilas- ja työturvallisuutta vaarantavia tilanteita. Ilmoituksista suurin osa koskee potentiaalisia riskejä, jotka ennakoidaan, tunnistetaan ja korjataan ennen riskin toteutumista. Vakavat haittatapahtumat synnytysosastoilla ovat yksittäisiä, eikä niissä ole havaittu nousua keväällä 2021.  

Keskimääräiset synnytysmäärät sairaaloittain 2021

  • Naistenklinikka: 24 synnytystä / vrk (vaihteluväli 10–36)
  • Espoon sairaala: 13 synnytystä / vrk (vaihteluväli 3–20)
  • Hyvinkään sairaala: 6 synnytystä / vrk (vaihteluväli 0–14)
  • Lohjan sairaala: 3,6 synnytystä / vrk (vaihteluväli 0–7)