Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 18.1.2022 14.05

Sote-valmistelu HUSissa: Aluepalveluiden suunnittelu alkaa

Asiasanat:
  • sote
  • sote-uudistus

Sote-valmisteluun liittyvä HUSin organisaation päivitys jatkuu alueellisen toimintamallin suunnittelulla yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Aluepalvelut-yksikkö, johon kuuluvat perusterveydenhuollon yksikkö ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, aloitti toimintansa vuoden 2022 osana Maakunnallisten kliinisten palveluiden tulosaluetta.

Sote-uudistuksen valmistelu edellyttää HUSin organisaation päivitystä tuleviin hyvinvointialueisiin ja sote-uudistustavoitteisiin sopivaksi. Tulevat Uudenmaan hyvinvointialueet eivät vastaa nykyisiä HUS-sairaanhoitoalueita, joten tavoitteena on siirtyä HUS-laajuiseen, toimialoittain tapahtuvaan johtamiseen.

Viime vuonna perustettuun HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalueeseen siirtyi vuoden vaihteessa viisi toimialaa lisää. Loput kuusi toimialaa siirtyvät tulosalueelle vuoden kuluttua, jolloin sairaanhoitoalueista luovutaan.

Osaksi HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosaluetta on perustettu Aluepalvelut-yksikkö, johon kuuluvat tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän Perusterveydenhuollon yksikkö ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Yksikön käynnistämisvaiheen johtajana toimii oman virkansa ohella Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio

”Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa edellyttää Aluepalvelut-yksikköä. Sen tehtävien täyttämiseen tarvitaan ainakin sitä osaamista, jota tällä hetkellä on sairaanhoitoalueiden johdossa, Perusterveydenhuollon yksikössä ja Soccassa”, sanoo HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalueen johtaja Matti Holi.

Aluepalveluita valmistelemaan perustetaan määräaikainen työryhmä, jota vetää Matti Holi. Työryhmässä eri aihealueita edustavat Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio (Aluepalvelut-yksikön rakenne), ylilääkäri Anders Mickos (lähipalvelut ja integraatio), johtava ylihoitaja Taina Ala-Nikkola (sairaalakampuskoordinointi), hallintojohtaja Lauri Tanner (poliittinen ohjaus) ja Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen (YTA-yhteistyö). 

Työryhmään pyydetään lisäksi hyvinvointialueiden nimeämä edustaja, Henkilöstöedustajien valmisteluryhmän nimeämä henkilöstön edustaja ja viestintäjohtajan nimeämä viestinnän edustaja. HUSin johtoryhmä toimii suunnittelun ohjausryhmänä.

”Yhdessä rakennamme toimivat alueelliset palvelut”, Raija Kontio korostaa.
Aluepalveluita valmistelevan työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi kevään aikana, jotta se voidaan ottaa riittävissä määrin huomioon HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarviovalmistelussa.

Taustaa valmistelutyöstä

Syksyllä 2021 viisi työryhmää pohti aluepalveluita koordinoivan yksikön rakennetta ja tehtäviä, lähipalveluiden ja yhteensovitettujen palveluketjujen kehittämistä, sairaalakampusten johtamista, yhteistyötä yhteistoiminta-alueiden ja yliopiston kanssa sekä uutta rakennetta tukevia poliittisia elimiä. 

Työryhmissä oli mukana hyvinvointialueiden ja henkilöstön edustus. HUSin johtoryhmä käsitteli työskentelyn tuloksia useassa kokouksessaan ja raportoi niistä HUSin hallitukselle. 

Sote-uudistuksessa HUS-yhtymä perustetaan uudelleen. Yhtymän ylimmät päätöksentekoelimet, rahoitusmalli ja omistajaohjaus määritellään parhaillaan kirjoitettavassa perussopimuksessa. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä työstää perussopimuksen luonnoksen valmiiksi lähiviikkoina, jotta se ehtii hyvin tulevien aluevaltuustojen päätöksentekoon ennen vappua. 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta työstetään 14 teemaryhmässä, joissa on HUSin edustajia. Yhtenä teemaryhmänä on Palveluketjut ja -kokonaisuudet, joka linkittyy läheisesti alueellisten palvelujen suunnitteluun. 

Teemaryhmät järjestäytyvät joulu-tammikuun aikana, ja yhteistä HUSin koordinaatiota vetää vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi. Järjestämissopimuksen tulisi olla valmis loppuvuodesta.

Sote-valmistelun etenemisestä HUSissa viestitään säännöllisesti henkilöstölle, hyvinvointialueille ja muille sidosryhmille tapaamisissa, kokouksissa ja HUSin viestintäkanavissa.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?