Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.11.2021 14.22

Sote-uudistusta tehdään yhdessä henkilöstön kanssa

Asiasanat:
  • sote
  • sote-uudistus

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä tapasi HUSin henkilöstön edustajia torstaina 11.11. Muutoksen edetessä on tärkeää keskustella henkilöstön kanssa, totesivat Risto Avela ja Sami Sarvilinna.

Sote-uudistuksen mukaisen HUS-yhtymän valmistelusta vastaava väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on aloittanut työskentelynsä. Valmisteluryhmän kokoonpanosta säädetään lainsäädännössä eikä siinä ole henkilöstön edustajia.

Henkilöstön kuuleminen on kuitenkin todettu tärkeäksi ja välttämättömäksi osaksi uuden HUS-yhtymän valmistelua. Tästä syystä valmisteluryhmä on päättänyt järjestää säännöllisiä tapaamisia henkilöstön HUSin edustajien kanssa.

Ensimmäisessä valmisteluryhmän ja HUSin henkilöstön tapaamisessa keskusteltiin muun muassa siitä, miten muutokset tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttamaan HUSin henkilöstöön. Huolet koettiin aiheellisiksi ja niiden esiin nostaminen hyväksi asiaksi. Tilaisuuteen osallistuivat Risto Avela (AKAVA), Satu Kervinen (Super), Kalevi Kanniston estyneenä ollessa Niina Koskela (JHL), Anne Siivonen (Jyty) sekä Päivi Törö (Tehy).


Kaikkia vastauksia ei vielä tiedetä

Muutoksessa HUS-kuntayhtymästä tulee HUS-yhtymä ja HUSin henkilöstö siirtyy perustettavaan HUS-yhtymään. Siirtymävaiheessa henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset arvioitiin vähäisiksi; tosin kaikkiin asioihin ei valmistelun tässä vaiheessa ole vielä vastauksia. 

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna näkee henkilöstön mukana pitämisen muutoksessa tärkeänä.

– Vaikka sote-uudistuksessa on HUSin osalta kyseessä ensisijaisesti hallinnollisesta muutoksesta, ymmärrettävästi muutos synnyttää aina huolta henkilöstössä. On tärkeä sekä kuulla henkilöstön näkemyksiä että pitää henkilöstö ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu ja mitä muutoksesta tiedetään. Tärkeää on viestiä myös siitä, mitä ei vielä tiedetä. 

Lääkärien pääluottamusmiehen Risto Avelan mukaan on hienoa, että henkilöstöä kuullaan jo muutosprosessin tässä vaiheessa. 

– Mitä aikaisemmin henkilöstö otetaan mukaan muutokseen, sitä luottavaisemmin henkilöstö siihen suhtautuu. Pidämme erinomaisena asiana, että valmisteluryhmällä on tahtoa luoda valmisteluun liittyvä keskusteluyhteys myös henkilöstön kanssa.

Valmisteluryhmä ja HUSin henkilöstön edustajat jatkavat keskusteluja valmistelun edetessä. 

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän pöytäkirjat löytyvät täältä.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?