Siirry pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 31.3.2022 12.02

Sote-uudistus: HUS-yhtymän perussopimus lähti päätettäväksi valtuustoille

Asiasanat:
  • erikoissairaanhoito
  • Helsingin kaupunki
  • Helsingin yliopisto

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on antanut ehdotuksensa HUS-yhtymän perussopimukseksi. Sopimuksesta päätetään Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin valtuustoissa. HUS-yhtymä katsotaan perustetuksi, kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotus uuden HUS-yhtymän perussopimukseksi ja sen perusteluiksi on lähetetty 29.3. sen jäsenille, eli Uudenmaan hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, päätöksentekoa varten. Ehdotus on lain mukaan hyväksyttävä aluevaltuustoissa 30.4. mennessä. Sopimuksessa sovitaan muun muassa HUS-yhtymän ylimmästä päättävästä toimielimestä, hallinnosta ja taloudesta. Sopimus ja sen perustelut löytyvät sote-uudistuksen sivulta.

Perussopimuksen kirjauksia tarkennetaan HUS-yhtymän hallintosäännössä ja talousarviossa sekä lakisääteisessä HUS-järjestämissopimuksessa. HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan hallintosäännön ja valitsee ensimmäisen HUS-yhtymän ensimmäisen yhtymähallituksen. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle 1.1.2023, jolloin HUS-kuntayhtymä lakkautetaan. Nykyisen HUS-kuntayhtymän toiminta, omaisuus ja henkilöstö siirtyvät HUS-yhtymälle suoraan lain nojalla.

HUS-yhtymän ylimmäksi toimielimeksi yhtymäkokous

Perussopimusehdotuksen mukaan HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, ja se päättää muun muassa strategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Yhtymäkokousedustajan kokouksessa käyttämä äänivalta perustuu tämän edustaman jäsenen osuuteen Uudenmaan asukasluvusta.

HUS-yhtymän yhtymähallituksessa on ehdotuksen mukaan yhteensä 17 jäsentä ja näillä varajäsenet. HUS-yhtymän jäsenet nimeävät yhtymähallitukseen 15 jäsentä perussopimuksessa sovitun mukaisesti (Helsinki 6, Länsi-Uusimaa 4, Vantaa ja Kerava 2, Keski-Uusimaa 2, Itä-Uusimaa 1). Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää kaksi jäsentä. Yhtymähallituksen toimikausi on vaalikausi. Yhtymähallitusta nimitettäessä ei noudateta Uudenmaan laajuista poliittista suhteellisuusperiaatetta, vaan jokainen jäsen päättää nimeämisistään toisista riippumatta.

Perussopimuksessa mainittuja toimielimiä ovat myös lakisääteiset tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Lisäksi HUS-yhtymälle voidaan perustaa muita toimielimiä hallintosäännön perusteella.

Maksuosuuksien tasaus kannustaa yhteistyöhön ja kehittämiseen

Toisin kuin hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ei osoiteta suoraa valtion rahoitusta, vaan jäsenet vastaavat yhtymän tehtävien rahoituksesta HUS-yhtymän perussopimuksessa, hallintosäännössä ja talousarviossa sovitulla tavalla. HUS-yhtymän talousarvio perustuu yhdessä jäsenten kanssa valmisteltuun raamiin, josta päättää yhtymäkokous.

HUS-yhtymän tulot muodostuvat jäsenten kiinteistä maksuosuuksista, asiakasmaksuista, palveluista saatavista korvauksista sekä muista tuloista. Jäsenten maksuosuudet tasataan ehdotuksen mukaan tilikauden lopussa toteutuneen käytön mukaisesti. Tasaus olisi HUS-yhtymän kannalta neutraali. Tasauksen tavoitteena on kohdella jäseniä tasapuolisesti ja kannustaa jäseniä yhteistyöhön, tuottavuuden kehittämiseen sekä erikoissairaanhoidon volyymien pienentämiseen.

Investointeja varten laaditaan lakisääteinen investointisuunnitelma, joka lähetetään vastuuministeriöihin hyväksyttäväksi. Valtio myöntää investointisuunnitelman mukaisiin investointeihin lainanottovaltuuden.

Valmistelussa on kuultu eri näkökantoja

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä asetettiin 27.9.2021. Sen lakisääteinen tehtävä on laatia ehdotukset uuden HUS-yhtymän perussopimukseksi ja hallintosäännöksi. Valmisteluryhmään kuuluvat jäsenet Helsingistä, Uudenmaan hyvinvointialueilta sekä HUSista.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on kuullut valmistelun aikana Helsingin yliopiston edustajia sekä HUSin henkilöstöjärjestöjä. Valmistelutyötä on tukenut poliittinen seurantaryhmä, jolle valmisteluryhmän puheenjohtaja on raportoinut työn etenemisestä. Aluevaltuustojen järjestäydyttyä perussopimuksesta käytiin poliittiset neuvottelut maaliskuun aikana. Ehdotettu perussopimus vastaa poliittisten neuvottelujen lopputulosta.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna kiitti ryhmää ja sen sihteereitä hyvästä työstä ja mainiosta yhteisen tekemisen asenteesta. Samalla hän kiitti HUSin henkilöstön ja Helsingin yliopiston edustajia arvokkaista keskusteluista sekä seurantaan ja neuvotteluihin osallistuneita uusmaalaisia luottamushenkilöitä luottamuksesta ja ohjauksesta.

”Valmisteluryhmän työ ei kuitenkaan vielä ole valmis, seuraavaksi tartumme hallintosääntöön. Luotan siihen, että työmme jatkuu yhtä tehokkaasti ja yhtä hyvässä hengessä kuin tähänkin asti.”

HUS tarjoaa erikoissairaanhoitoa liki kahden miljoonan asukkaan Uudellamaalla. Valtakunnallisesti sillä on merkittävä ja keskeinen tehtävä vaativan erikoissairaanhoidon, tutkimuksen ja opetuksen sekä valmiuden ja varautumisen osaajana. HUSissa tehdään muun muassa kaikki Suomen elinsiirrot ja lasten sydänleikkaukset. HUS on maailmalla tunnustettu erikoisairaanhoidon yksikkö.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.